สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
0.57%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$26,164.43
0.69%
US$510.2B
US$9.8B
19.5M
US$1,585.18
0.57%
US$190.7B
US$3.5B
120.2M
US$1.00
0.03%
US$83.2B
US$16.8B
83.2B
US$211.83
0.71%
US$32.6B
US$595.2M
153.8M
US$0.50
0.00%
US$26.9B
US$780.8M
53.2B
US$1.00
US$25.6B
US$2.6B
25.6B
US$0.24
0.24%
US$8.6B
US$109.7M
35.1B
US$0.0602
1.43%
US$8.5B
US$106.9M
141.2B
US$19.18
2.19%
US$7.9B
US$147.1M
412.9M
US$0.0845
0.23%
US$7.5B
US$143.9M
89.1B
US$2.15
1.12%
US$7.4B
US$28.9M
3.4B
US$1.00
0.00%
US$5.3B
US$92.6M
5.3B
US$4.01
1.79%
US$4.9B
US$89.9M
1.2B
US$0.52
0.41%
US$4.8B
US$197.5M
9.3B
US$63.81
1.27%
US$4.7B
US$242.1M
73.7M
US$26,164.73
0.57%
US$4.3B
US$160.5M
163.0K
US$0.00000724
0.69%
US$4.3B
US$62.9M
589.3T
US$213.67
1.00%
US$4.2B
US$160.6M
19.5M
US$7.27
2.77%
US$4.0B
US$206.0M
556.8M
US$1.00
0.08%
US$3.5B
US$269.4M
3.5B
US$3.65
3.64%
US$3.4B
US$692.9K
929.2M
US$8.94
0.45%
US$3.2B
US$92.7M
354.1M
US$0.11
0.93%
US$3.1B
US$40.1M
27.7B
US$143.94
1.20%
US$2.6B
US$37.5M
18.3M
US$43.07
0.13%
US$2.6B
US$1.9M
60.0M
US$6.99
0.95%
US$2.6B
US$46.4M
366.4M
US$4.24
0.96%
US$2.4B
US$47.5M
577.5M
US$4.24
0.99%
US$2.4B
US$47.5M
577.5M
US$1.00
0.06%
US$2.3B
US$688.5M
2.3B
US$15.07
1.44%
US$2.2B
US$58.9M
143.2M
1-30 จาก 8,827 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article