สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
1.64%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$27,263.74
2.24%
US$528.3B
US$10.5B
19.4M
US$1,844.96
1.20%
US$221.8B
US$4.1B
120.3M
US$1.00
0.00%
US$83.2B
US$15.8B
83.1B
US$308.34
1.22%
US$48.1B
US$349.5M
155.9M
US$1.00
US$29.1B
US$1.9B
29.1B
US$0.47
0.72%
US$24.6B
US$399.5M
52.0B
US$0.38
3.64%
US$13.1B
US$184.7M
34.9B
US$0.0726
1.68%
US$10.1B
US$194.0M
139.5B
US$0.92
0.51%
US$8.6B
US$222.2M
9.3B
US$20.56
4.95%
US$8.2B
US$267.9M
396.3M
US$0.0769
0.50%
US$6.9B
US$157.1M
90.3B
US$89.38
1.93%
US$6.5B
US$375.0M
73.0M
US$5.38
1.24%
US$6.4B
US$79.9M
1.2B
US$1.00
0.01%
US$5.3B
US$1.5B
5.3B
US$0.00000873
2.11%
US$5.1B
US$99.4M
589.4T
US$14.53
1.39%
US$4.9B
US$127.1M
334.6M
US$1.00
0.00%
US$4.8B
US$80.1M
4.8B
US$27,290.67
2.27%
US$4.3B
US$98.7M
156.4K
US$6.51
1.85%
US$3.4B
US$97.5M
517.1M
US$3.52
0.10%
US$3.3B
US$624.6K
930.3M
US$10.61
0.91%
US$3.0B
US$55.3M
286.4M
US$5.05
1.04%
US$2.9B
US$30.5M
577.5M
US$5.05
1.02%
US$2.9B
US$30.5M
577.5M
US$154.36
2.22%
US$2.8B
US$53.9M
18.3M
US$46.99
1.14%
US$2.8B
US$4.0M
60.0M
US$18.26
1.73%
US$2.6B
US$60.2M
141.2M
US$0.0880
0.18%
US$2.4B
US$25.6M
26.8B
US$1.92
0.88%
US$2.3B
US$8.9M
1.2B
US$114.10
1.02%
US$2.2B
US$64.8M
19.4M
US$4.91
0.35%
US$2.1B
US$16.9M
436.4M
1-30 จาก 18,024 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article