สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
0.86%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$27,371.81
0.81%
US$534.4B
US$11.4B
19.5M
US$1,638.59
1.51%
US$197.0B
US$5.2B
120.2M
US$1.00
0.00%
US$83.4B
US$28.3B
83.4B
US$211.59
1.50%
US$32.6B
US$340.3M
153.8M
US$0.53
4.49%
US$28.3B
US$1.6B
53.3B
US$1.00
US$25.3B
US$2.6B
25.3B
US$22.93
3.20%
US$9.5B
US$667.0M
413.4M
US$0.26
2.10%
US$9.0B
US$166.7M
35.1B
US$0.0609
2.01%
US$8.6B
US$171.5M
141.3B
US$0.0892
1.35%
US$7.9B
US$239.1M
89.0B
US$2.02
0.54%
US$6.9B
US$10.7M
3.4B
US$1.00
0.00%
US$5.3B
US$81.5M
5.3B
US$0.56
0.23%
US$5.2B
US$364.0M
9.3B
US$4.03
2.33%
US$5.0B
US$73.5M
1.2B
US$64.31
2.73%
US$4.7B
US$225.5M
73.7M
US$228.65
5.75%
US$4.5B
US$255.2M
19.5M
US$27,371.08
0.88%
US$4.5B
US$95.2M
163.0K
US$0.00000720
1.23%
US$4.2B
US$92.1M
589.3T
US$7.53
1.06%
US$4.2B
US$313.4M
556.8M
US$3.82
2.98%
US$3.6B
US$628.5K
929.1M
US$1.00
0.02%
US$3.4B
US$243.2M
3.4B
US$9.58
3.56%
US$3.4B
US$110.4M
354.2M
US$0.11
1.48%
US$3.1B
US$133.8M
27.8B
US$147.01
0.49%
US$2.7B
US$52.7M
18.3M
US$43.05
0.29%
US$2.6B
US$1.5M
60.0M
US$6.96
3.21%
US$2.6B
US$82.2M
367.7M
US$4.31
3.66%
US$2.5B
US$74.7M
577.5M
US$4.32
3.43%
US$2.5B
US$74.7M
577.5M
US$1.00
0.01%
US$2.2B
US$613.1M
2.2B
US$15.49
5.42%
US$2.2B
US$142.6M
143.3M
1-30 จาก 8,712 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article