สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
0.44%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$43,954.84
0.47%
US$860.5B
US$27.6B
19.6M
US$2,249.36
1.41%
US$270.3B
US$11.7B
120.2M
US$1.00
0.02%
US$90.1B
US$53.1B
90.1B
US$232.03
0.10%
US$35.2B
US$833.4M
151.7M
US$0.63
1.63%
US$34.1B
US$2.0B
53.9B
US$62.65
1.78%
US$26.7B
US$2.6B
425.9M
US$1.00
US$24.3B
US$5.6B
24.3B
US$0.45
5.18%
US$15.7B
US$820.1M
35.3B
US$0.0970
3.19%
US$13.8B
US$2.6B
142.1B
US$26.18
0.57%
US$9.6B
US$1.1B
365.6M
US$0.10
1.35%
US$9.3B
US$358.0M
88.5B
US$15.43
1.55%
US$8.6B
US$621.1M
556.8M
US$2.29
4.82%
US$7.9B
US$49.0M
3.4B
US$0.83
1.81%
US$7.7B
US$587.0M
9.3B
US$6.04
2.57%
US$7.6B
US$380.7M
1.3B
US$0.00000969
2.55%
US$5.7B
US$695.7M
589.3T
US$72.63
0.86%
US$5.4B
US$386.2M
74.0M
US$1.00
0.01%
US$5.3B
US$290.9M
5.3B
US$245.16
0.89%
US$4.8B
US$364.7M
19.6M
US$9.76
0.59%
US$3.7B
US$216.5M
378.0M
US$6.06
1.67%
US$3.6B
US$161.0M
588.2M
US$6.06
2.30%
US$3.6B
US$161.0M
588.2M
US$3.81
1.65%
US$3.5B
US$668.3K
928.3M
US$0.12
1.38%
US$3.5B
US$107.9M
28.1B
US$57.32
1.48%
US$3.4B
US$13.3M
60.0M
US$173.27
0.41%
US$3.2B
US$103.6M
18.4M
US$0.14
0.60%
US$3.0B
US$44.7M
21.8B
US$20.56
2.50%
US$3.0B
US$366.7M
144.4M
US$1.00
0.05%
US$2.8B
US$255.8M
2.8B
US$0.0938
1.99%
US$2.4B
US$21.9M
25.3B
1-30 จาก 8,612 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article