สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
3.11%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$65,347.10
1.41%
US$1.3T
US$51.2B
19.7M
US$3,165.85
4.47%
US$379.2B
US$26.6B
120.1M
US$1.00
0.09%
US$107.7B
US$103.1B
107.7B
US$564.99
1.56%
US$84.4B
US$1.8B
149.5M
US$150.94
6.47%
US$66.7B
US$7.5B
446.6M
US$1.00
US$32.3B
US$11.5B
32.3B
US$0.51
5.23%
US$27.6B
US$3.0B
55.1B
US$6.74
11.35%
US$23.4B
US$705.2M
3.5B
US$0.16
6.28%
US$23.3B
US$3.9B
143.9B
US$0.47
4.72%
US$16.7B
US$1.0B
35.6B
US$37.76
10.40%
US$14.2B
US$1.3B
377.9M
US$0.000023
7.67%
US$13.3B
US$1.3B
589.3T
US$517.06
7.55%
US$10.1B
US$971.2M
19.7M
US$0.11
2.32%
US$9.8B
US$454.2M
87.6B
US$6.87
7.67%
US$9.8B
US$534.1M
1.4B
US$14.20
6.49%
US$8.3B
US$765.7M
587.1M
US$0.71
9.22%
US$7.0B
US$656.1M
9.9B
US$5.69
11.48%
US$6.0B
US$1.1B
1.1B
US$12.95
4.55%
US$6.0B
US$231.2M
462.7M
US$80.06
2.34%
US$5.9B
US$871.9M
74.4M
US$6.00
3.38%
US$5.6B
US$2.2M
926.6M
US$1.00
0.00%
US$5.3B
US$597.0M
5.3B
US$7.47
10.85%
US$4.5B
US$368.5M
598.7M
US$7.49
10.69%
US$4.5B
US$368.5M
598.7M
US$9.66
8.70%
US$4.1B
US$335.4M
424.6M
US$2.77
7.35%
US$4.0B
US$292.7M
1.5B
US$603.39
18.82%
US$4.0B
US$150.1M
6.6M
US$1.00
0.08%
US$4.0B
US$10.7B
4.0B
US$27.02
5.22%
US$3.9B
US$504.2M
146.6M
US$1.16
3.47%
US$3.8B
US$128.5M
3.3B
1-30 จาก 10,946 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article