สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
2.14%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$26,451.62
2.30%
US$516.0B
US$14.3B
19.5M
US$1,575.42
3.21%
US$189.3B
US$5.8B
120.2M
US$1.00
0.01%
US$83.2B
US$22.9B
83.2B
US$210.22
2.28%
US$32.3B
US$447.4M
153.8M
US$0.50
1.54%
US$26.8B
US$1.1B
53.2B
US$1.00
US$25.9B
US$3.2B
25.9B
US$0.25
2.30%
US$8.7B
US$124.2M
35.1B
US$0.0614
0.98%
US$8.7B
US$230.3M
141.1B
US$2.34
5.24%
US$8.0B
US$49.2M
3.4B
US$19.40
3.87%
US$8.0B
US$294.5M
412.5M
US$0.0831
1.94%
US$7.4B
US$172.7M
89.2B
US$1.00
0.02%
US$5.3B
US$89.9M
5.3B
US$4.02
1.81%
US$4.9B
US$94.4M
1.2B
US$0.53
2.60%
US$4.9B
US$216.1M
9.3B
US$63.53
1.33%
US$4.7B
US$328.0M
73.7M
US$26,443.14
2.08%
US$4.3B
US$118.3M
163.0K
US$0.00000726
0.82%
US$4.3B
US$113.0M
589.3T
US$206.93
2.32%
US$4.0B
US$206.9M
19.5M
US$6.64
2.94%
US$3.7B
US$213.3M
556.8M
US$3.85
2.08%
US$3.6B
US$486.4K
929.2M
US$1.00
0.08%
US$3.3B
US$364.6M
3.3B
US$8.85
1.56%
US$3.1B
US$140.0M
354.0M
US$0.11
3.93%
US$3.1B
US$98.8M
27.7B
US$7.40
2.36%
US$2.7B
US$73.1M
365.6M
US$145.75
1.02%
US$2.7B
US$45.9M
18.3M
US$42.80
0.84%
US$2.6B
US$2.3M
60.0M
US$4.23
3.09%
US$2.4B
US$74.0M
577.5M
US$4.23
2.85%
US$2.4B
US$74.2M
577.5M
US$1.00
0.05%
US$2.4B
US$822.0M
2.4B
US$15.17
1.93%
US$2.2B
US$80.5M
143.1M
1-30 จาก 8,901 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article