สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
0.59%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$26,408.22
0.62%
US$514.6B
US$12.5B
19.5M
US$1,608.16
1.00%
US$193.2B
US$6.1B
120.2M
US$1.00
0.02%
US$83.2B
US$22.2B
83.3B
US$211.76
0.46%
US$32.6B
US$755.4M
153.8M
US$0.50
0.94%
US$26.6B
US$784.3M
53.3B
US$1.00
US$25.5B
US$2.6B
25.5B
US$0.24
0.53%
US$8.6B
US$114.8M
35.1B
US$0.0605
0.28%
US$8.5B
US$155.9M
141.2B
US$19.22
1.59%
US$7.9B
US$222.5M
412.7M
US$0.0848
0.44%
US$7.6B
US$177.2M
89.1B
US$2.20
4.37%
US$7.5B
US$39.0M
3.4B
US$1.00
0.01%
US$5.3B
US$71.0M
5.3B
US$3.99
0.15%
US$4.9B
US$76.8M
1.2B
US$0.51
0.43%
US$4.7B
US$249.9M
9.3B
US$63.38
0.74%
US$4.7B
US$226.0M
73.7M
US$233.78
7.93%
US$4.6B
US$453.2M
19.5M
US$26,418.15
0.69%
US$4.3B
US$128.6M
162.8K
US$0.00000723
0.28%
US$4.3B
US$80.7M
589.3T
US$7.58
2.71%
US$4.2B
US$387.4M
556.8M
US$1.00
0.00%
US$3.4B
US$296.9M
3.5B
US$3.64
0.01%
US$3.4B
US$610.2K
929.2M
US$8.99
0.66%
US$3.2B
US$102.9M
354.1M
US$0.11
0.87%
US$3.1B
US$48.7M
27.7B
US$146.65
1.32%
US$2.7B
US$46.1M
18.3M
US$42.83
0.13%
US$2.6B
US$1.8M
60.0M
US$6.96
0.01%
US$2.5B
US$58.1M
366.7M
US$4.26
0.40%
US$2.5B
US$79.1M
577.5M
US$4.27
0.59%
US$2.5B
US$79.1M
577.5M
US$1.00
0.03%
US$2.3B
US$820.3M
2.3B
US$15.37
2.06%
US$2.2B
US$107.6M
143.2M
1-30 จาก 8,798 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article