สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
2.01%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$43,647.42
1.09%
US$854.1B
US$24.9B
19.6M
US$2,366.80
6.14%
US$284.9B
US$15.6B
120.2M
US$1.00
0.00%
US$90.3B
US$51.3B
90.3B
US$235.14
2.18%
US$35.7B
US$841.7M
151.7M
US$0.65
2.72%
US$34.9B
US$1.4B
53.8B
US$73.12
14.67%
US$31.2B
US$4.1B
426.0M
US$1.00
US$24.4B
US$6.8B
24.4B
US$0.53
19.98%
US$18.2B
US$785.1M
35.3B
US$0.0978
3.87%
US$13.9B
US$994.9M
142.1B
US$27.56
4.77%
US$10.1B
US$920.1M
365.8M
US$0.11
2.73%
US$9.4B
US$285.1M
88.5B
US$16.42
8.36%
US$9.1B
US$927.6M
556.8M
US$0.88
7.68%
US$8.1B
US$589.3M
9.3B
US$6.36
6.66%
US$8.0B
US$279.0M
1.3B
US$2.31
1.77%
US$8.0B
US$42.6M
3.4B
US$0.000010
5.67%
US$5.9B
US$298.7M
589.3T
US$75.71
4.15%
US$5.6B
US$410.7M
74.0M
US$1.00
0.01%
US$5.4B
US$326.3M
5.3B
US$249.57
2.83%
US$4.9B
US$183.2M
19.6M
US$10.17
5.96%
US$3.8B
US$166.1M
378.2M
US$6.40
6.38%
US$3.8B
US$142.0M
588.2M
US$6.41
6.06%
US$3.8B
US$141.9M
588.2M
US$0.13
4.32%
US$3.6B
US$91.7M
28.1B
US$3.82
1.08%
US$3.5B
US$689.6K
928.3M
US$57.54
0.83%
US$3.5B
US$8.4M
60.0M
US$22.17
5.02%
US$3.2B
US$365.8M
144.4M
US$173.60
0.48%
US$3.2B
US$104.5M
18.4M
US$0.14
3.72%
US$2.9B
US$47.5M
21.8B
US$1.00
0.17%
US$2.6B
US$247.4M
2.6B
US$5.09
4.51%
US$2.4B
US$181.0M
476.3M
1-30 จาก 8,605 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article