สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
2.34%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$51,828.96
2.01%
US$1.0T
US$25.9B
19.6M
US$3,001.85
3.67%
US$361.9B
US$18.2B
120.2M
US$1.00
0.01%
US$97.8B
US$56.4B
97.8B
US$386.55
3.94%
US$57.8B
US$2.0B
149.5M
US$104.68
3.40%
US$46.3B
US$1.9B
441.0M
US$0.55
1.70%
US$30.1B
US$1.2B
54.6B
US$1.00
US$27.9B
US$6.8B
28.0B
US$0.60
3.36%
US$21.3B
US$508.1M
35.5B
US$37.57
2.56%
US$14.2B
US$458.5M
377.2M
US$0.14
0.31%
US$12.3B
US$317.3M
88.0B
US$0.0853
2.72%
US$12.2B
US$362.0M
143.2B
US$18.52
2.02%
US$10.9B
US$419.5M
587.1M
US$1.03
13.58%
US$10.0B
US$746.0M
9.6B
US$7.62
4.57%
US$9.8B
US$237.8M
1.3B
US$2.07
0.10%
US$7.3B
US$41.2M
3.5B
US$13.03
1.86%
US$6.0B
US$126.4M
459.4M
US$0.00000970
3.63%
US$5.7B
US$148.3M
589.3T
US$1.00
0.01%
US$5.3B
US$147.5M
5.3B
US$264.56
2.20%
US$5.2B
US$190.6M
19.6M
US$69.27
2.03%
US$5.2B
US$310.9M
74.2M
US$3.32
3.27%
US$4.5B
US$115.2M
1.4B
US$7.48
4.58%
US$4.5B
US$99.6M
598.2M
US$7.48
4.62%
US$4.5B
US$99.5M
598.2M
US$8.48
20.15%
US$4.3B
US$782.8M
513.8M
US$0.17
2.02%
US$3.9B
US$52.2M
22.8B
US$0.12
14.50%
US$3.9B
US$262.0M
33.7B
US$9.96
1.66%
US$3.9B
US$162.1M
387.6M
US$4.13
1.70%
US$3.8B
US$1.6M
927.4M
US$26.18
2.78%
US$3.8B
US$183.2M
145.7M
US$2.61
2.62%
US$3.8B
US$261.0M
1.4B
1-30 จาก 10,204 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article