สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
4.16%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$41,966.55
4.32%
US$822.2B
US$22.5B
19.6M
US$2,239.07
4.94%
US$269.2B
US$11.7B
120.2M
US$1.00
0.00%
US$90.6B
US$48.5B
90.5B
US$233.10
3.09%
US$35.3B
US$813.2M
151.7M
US$0.63
6.40%
US$33.8B
US$1.7B
54.0B
US$69.82
4.82%
US$29.7B
US$2.7B
426.2M
US$1.00
US$24.5B
US$5.2B
24.5B
US$0.55
6.91%
US$19.6B
US$1.2B
35.3B
US$0.0983
2.11%
US$14.0B
US$1.5B
142.2B
US$35.35
5.11%
US$12.9B
US$2.3B
365.8M
US$0.10
2.92%
US$9.2B
US$315.7M
88.5B
US$6.76
6.97%
US$8.5B
US$455.8M
1.3B
US$15.01
8.31%
US$8.3B
US$856.8M
556.8M
US$0.86
5.53%
US$8.0B
US$669.8M
9.3B
US$2.12
9.16%
US$7.3B
US$59.4M
3.5B
US$0.00000975
4.87%
US$5.8B
US$371.3M
589.3T
US$73.36
5.54%
US$5.4B
US$488.8M
74.0M
US$1.00
0.01%
US$5.3B
US$265.1M
5.3B
US$235.03
7.78%
US$4.6B
US$234.4M
19.6M
US$9.98
5.64%
US$3.8B
US$196.6M
378.5M
US$6.26
6.97%
US$3.7B
US$189.6M
588.2M
US$6.25
6.98%
US$3.7B
US$189.6M
588.2M
US$3.82
0.70%
US$3.6B
US$672.6K
928.2M
US$0.13
6.99%
US$3.6B
US$140.9M
28.2B
US$58.31
1.84%
US$3.5B
US$31.4M
60.0M
US$168.46
5.24%
US$3.1B
US$96.8M
18.4M
US$20.20
9.60%
US$2.9B
US$334.4M
144.5M
US$1.00
0.07%
US$2.6B
US$205.9M
2.6B
US$0.12
7.51%
US$2.6B
US$42.2M
21.9B
US$2.00
5.92%
US$2.6B
US$236.8M
1.3B
1-30 จาก 8,586 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article