สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
2.94%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$28,070.48
3.74%
US$547.4B
US$12.0B
19.5M
US$1,726.69
3.04%
US$207.6B
US$5.9B
120.2M
US$1.00
0.01%
US$83.3B
US$27.3B
83.3B
US$218.90
1.79%
US$33.7B
US$427.4M
153.8M
US$0.52
1.20%
US$27.9B
US$642.3M
53.3B
US$1.00
US$25.2B
US$2.5B
25.2B
US$24.12
14.03%
US$10.0B
US$714.7M
413.0M
US$0.26
3.33%
US$9.3B
US$177.5M
35.1B
US$0.0632
1.87%
US$8.9B
US$193.1M
141.2B
US$0.0899
1.88%
US$8.0B
US$153.8M
89.1B
US$2.14
0.40%
US$7.4B
US$27.9M
3.4B
US$1.00
0.01%
US$5.3B
US$97.8M
5.3B
US$4.28
3.08%
US$5.2B
US$88.1M
1.2B
US$0.56
5.15%
US$5.2B
US$372.8M
9.3B
US$67.46
2.20%
US$5.0B
US$264.6M
73.7M
US$242.64
2.43%
US$4.7B
US$228.8M
19.5M
US$28,023.84
3.69%
US$4.6B
US$192.0M
162.9K
US$0.00000755
2.16%
US$4.4B
US$99.3M
589.3T
US$7.89
2.99%
US$4.4B
US$310.0M
556.8M
US$1.00
0.06%
US$3.4B
US$367.4M
3.5B
US$9.72
4.07%
US$3.4B
US$122.6M
354.2M
US$3.67
1.02%
US$3.4B
US$661.9K
929.2M
US$0.11
1.35%
US$3.2B
US$53.9M
27.8B
US$7.51
4.14%
US$2.8B
US$68.1M
367.3M
US$148.86
1.64%
US$2.7B
US$66.4M
18.3M
US$4.63
3.90%
US$2.7B
US$79.1M
577.5M
US$4.63
3.83%
US$2.7B
US$79.1M
577.5M
US$43.58
1.80%
US$2.6B
US$2.5M
60.0M
US$16.69
2.58%
US$2.4B
US$95.9M
143.3M
US$1.00
0.03%
US$2.3B
US$781.4M
2.3B
1-30 จาก 8,743 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article