โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Internet Computer

ราคา Internet Computer

(ICP)

US$18.79
-7.85%

สถิติตลาด

US$3.7B

US$406.3M

+48.02%

199.0M ICP

42 วัน

ซื้อ 69%
ขาย 31%

#24

US$750.73

+1.02%

-7.85%

-30.74%

รับ US$5 ในรูปของ Bitcoin

แจก Bitcoin ฟรีจำนวน US$5 ให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัลของคุณ เพียงทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ไอคอน Bitcoin

เกี่ยวกับ Internet Computer

Internet Computer (ICP) เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมและควบคุมเครือข่ายบล็อกเชน Internet Computer ได้ เครือข่ายนี้มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือนักพัฒนาให้สร้างเว็บไซต์ ระบบ IT ระดับองค์กร บริการอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน DeFi ได้โดย "ติดตั้งโค้ดของตนเองลงในเครือข่าย Internet โดยตรง" นอกจากนี้ โทเค็น ICP ยังนำไปค้ำประกันหรือ "แลกเปลี่ยนหมุนเวียนในระบบต่างๆ" ที่ใช้สำหรับสร้างพลังการคำนวณให้กับ dApp และแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย

What is Internet Computer Protocol (ICP)?

Internet Computer (ICP) is a set of protocols that allow independent data centers around the world to band together and offer a decentralized alternative to the current centralized internet cloud providers. The ICP token is used for governance (holders can vote on the future of the network), to reward network participants for good behavior, and to pay fees for making transactions.

Like a lot of projects in the cryptocurrency space, the Internet Computer Protocol is much more than a form of digital currency. In fact, the ICP token is just one part of a much bigger idea. ICP’s basic idea is to create a new kind of decentralized internet and global computing system — where independent data centers all over the world could join together to create an alternative to the cloud services (from companies like Amazon Web Services and Google Cloud) that power most of the current internet. ICP’s plan is to have the protocol running on millions of computers around the world. 

ICP developers say the resulting network has some key advantages over the centralized alternatives. For one, it operates via open standards and avoids the conflicts of interest that can arise when a major cloud-computing provider hosts products that compete with its own services. 

Originally called DFINITY, ICP’s global and distributed network of data centers can run all of the applications that are accessible via traditional Internet standards such as DNS (the domain name system you use via web browsers and smartphones). 

How does ICP work? 

The Internet today is highly centralized. Popular applications on the web are often closed-source, proprietary, and are hosted on a handful of data centers owned by big tech firms. And if one critical data center fails, huge swathes of the web can also shut down with it. Another major concern (particularly for privacy advocates) is that centralized, corporate web-services providers have the ability to censor or deplatform applications. 

The Internet Computer attempts to offer a fundamental alternative so that developers can build, host, and serve applications in a more decentralized way  — allowing websites to be deployed directly onto the public internet. Further, the Internet Computer would incentivize open source and transparent software development.

As explained in the MIT Technology Review’s profile of the Internet Computer: “Instead of running on a dedicated server in Google Cloud, for example, the software would have no fixed physical address, moving between servers owned by independent data centers around the world.”

One way you can think of ICP is as a way of converting crypto into processing power — the network will establish a fee based on the amount of computing power required by a developer’s project. As long as the fee is paid, the website will run on the public internet. 

In theory, any kind of application can be created and run on the Internet Computer — from social networks similar to LinkedIn and TikTok, to software similar to all the familiar applications you know today, to new kinds of applications not yet conceived. 

Who created ICP?

The Internet Computer is built by the DFINITY Foundation and was started by a developer named Dominic Williams in 2016. The DFINITY Foundation is a nonprofit organization devoted to researching and developing the Internet Computer — after years of research, it officially launched in May 2021. Researchers all over the world contribute to the foundations’ work — including cryptographers that hold around 100,000 academic citations and 200 patents.

How do you buy ICP? 

The ICP token can be purchased and traded via exchanges like Coinbase.

Released: May 2021

Internet Computer มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Internet Computer ลดลง 30.74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 7.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 1.02% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$18.79 ต่อ ICP Internet Computer อยู่ที่ 97.50% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$750.73เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 199,026,764.781 ICP

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Internet Computer ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article