โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Polygon

ราคา Polygon

(MATIC / USD)

US$1.47
-20.64%

สถิติตลาด

US$11.0B

US$2.7B

+35.22%

7.4B MATIC

ปริมาณที่มีทั้งหมด 74%

69 วัน

ซื้อ 74%
ขาย 26%

#10

US$2.92

-3.1%

-20.64%

-36.75%

รับ US$5 ในรูปของ Bitcoin

แจก Bitcoin ฟรีจำนวน US$5 ให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัลของคุณ เพียงทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ไอคอน Bitcoin

เกี่ยวกับ Polygon

Polygon มีชื่อเดิมว่า Matic Network Polygon (MATIC) คือโทเค็นอีเธอร์เรียมที่ขับเคลื่อน Polygon Network ซึ่งเป็นโซลูชันการปรับขนาดสำหรับอีเธอร์เรียม โดย Polygon มุ่งพัฒนาให้การทำธุรกรรมบนอีเธอร์เรียมมีความรวดเร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายถูกลง ด้วยไซด์เชน Layer 2 ที่เป็นบล็อกเชนซึ่งทำงานควบคู่ไปกับเชนหลักของอีเธอร์เรียม ผู้ใช้สามารถฝากโทเค็นอีเธอร์เรียมในสัญญาอัจฉริยะ Polygon อีกทั้งยังใช้งานโทเค็นเหล่านั้นได้ใน Polygon แล้วถอนออกมาเพื่อนำกลับไปไว้ในเชนหลักของอีเธอร์เรียมได้อีกด้วย ส่วนโทเค็น MATIC นั้นจะใช้สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมและเข้าร่วมในการลงมติที่เป็นเอกฉันท์ตามปริมาณส่วนได้ส่วนเสีย (Proof-of-Stake)

What is Polygon (MATIC)?

Polygon (MATIC) is an Ethereum token that powers the Polygon Network — a protocol and framework for building and connecting Ethereum-compatible blockchain networks. Polygon is what’s known as a Layer-2 solution, designed to help scale the Ethereum network and improve its functionality. The protocol aims for faster, cheaper Ethereum transactions using sidechains, blockchains that run like speedy HOV lanes alongside the Ethereum main chain. 

To use Polygon, you can “bridge” some of your crypto over to Polygon (using the official Polygon Bridge), and then interact with a wide range of popular crypto apps that were once exclusive to the main Ethereum blockchain.

Users can deposit Ethereum tokens to a Polygon smart contract, interact with them within Polygon, and then later withdraw them back to the Ethereum main chain. The MATIC token is used to pay transaction fees and participate in proof-of-stake consensus.

How does Polygon work?

An increasing number of decentralized financial applications support Polygon. To avoid unnecessary fees, check that your app is supported before you bridge assets from Ethereum’s main chain. Popular decentralized applications such as Aave, Sushiswap, and Curve Finance all support Polygon as of December 2021.

In order to engage in Polygon’s network, you will need a multi-chain wallet like Coinbase Wallet. Using Coinbase Wallet, you can browse to the Polygon Bridge to exchange Ethereum assets, and monitor your balances across different networks.

Where can I buy MATIC?

Depending on where you live, you can buy, send, and receive MATIC by creating an account on Coinbase.

As MATIC is an ERC-20 token issued on Ethereum, it can also be purchased using a variety of decentralized exchanges such as Uniswap and Sushiswap. In addition, you can use the official Polygon Bridge in order to exchange assets between Ethereum and Polygon.

How do I stake MATIC?

Polygon’s sidechain is secured by proof of stake. By staking MATIC, a network of powerful computers secure and validate the network (earning MATIC rewards in the process). Some participants can also “delegate” their MATIC to a validator in order to receive a portion of their rewards. MATIC can be staked using the official Polygon Wallet (note: Polygon staking is currently not available via the Coinbase platform).

Released: October 2017

Polygon มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Polygon ลดลง 36.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 20.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 3.10% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$1.4729 ต่อ MATIC Polygon อยู่ที่ 49.56% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$2.92เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 7,442,892,513.27 MATIC

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Polygon ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ