โลโก้ของ Coinbase
โลโก้ USD Coin

ราคา USD Coin

(USDC)

แชร์
แชร์
US$1.00
0.00%

สถิติตลาด

US$29.2B

US$2.9B

29.2B USDC

10 วัน

ซื้อ 67%
ขาย 33%

#8

How it works

Cryptocurrencies are now used to make payments, to engage with decentralized services and tools, and to store value. But they tend to have a trait that limits their day-to-day usability: volatility. Even Bitcoin, which has seen less volatility compared to its earliest years, moves too much relative to fiat currencies to be a comfortable everyday currency for most users.

By providing assurances that token holders can redeem one USDC for exactly one US dollar at any time, the potential for price speculation is significantly reduced – resulting in a crypto asset that maintains a fixed value.

USDC is an Ethereum token and can be used to facilitate blockchain payments and transfer of value in the context of Ethereum smart contracts. This allows users to keep cryptocurrencies in a wallet, ready to send to a friend or interact with decentralized financial tools and services, and with minimal any exposure to the risk of their holdings falling in price before they get a chance to spend them.

Released: September 2018

ราคาของ USD Coin ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$1.00 ต่อ USDC ราคาใหม่แสดงถึงการทำสถิติใหม่สูงสุดตลอดกาลที่ US$1.00เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 29,196,168,512.648 USDC

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ