โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้

สร้างอนาคตของการเงิน

งานของเราคือการสร้างระบบการเงินแบบเปิดสำหรับทุกคนทั่วโลก เราสร้าง Coinbase ขึ้นมาเพื่อนำอิสรภาพทางการเงินมาสู่ผู้คนนับล้าน และตอนนี้เรามีตำแหน่งงานว่างรอคุณอยู่

ดูตำแหน่งทั้งหมดที่เปิดรับ >

เยี่ยมชมบล็อกของเรา >

รูปภาพผู้ชายกำลังยิ้มขณะนั่งคุยโทรศัพท์ในโฮมออฟฟิศ

ภารกิจของเรา

ภารกิจของเราคือการเพิ่มอิสรภาพทางเศรษฐกิจให้กับโลกใบนี้ ทุกคนที่ Coinbase มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือให้เราบรรลุ ภารกิจของเรา

ภารกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของ Coinbase

วัฒนธรรมของเรา

วัฒนธรรมของเราคือวิธีที่เราปฏิบัติต่อกัน และปฏิบัติงานในแต่ละวันที่ Coinbase การร่างกรอบวัฒนธรรมของเราขึ้นมาจะช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่ผู้สมัคร หัวหน้าใหม่ ไปจนถึงพนักงานที่มีประสบการณ์สามารถเข้าใจได้ถึงวิธีการปฏิสัมพันธ์ของเรา และให้การบริการในภารกิจของเราจนเสร็จสมบูรณ์ หลักการทางวัฒนธรรมบางข้อของเราเป็นความมุ่งมาดปรารถนามากกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นจุดที่เราต้องการไปให้ถึง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นจุดที่เราอยู่ ณ ปัจจุบัน เป้าหมายของเราในฐานะทีมคือ การเข้าใกล้อุดมการณ์ข้อนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

มูลค่าของ Coinbase

มาทำงานที่คุณรักกับ Coinbase

เราคือทีมที่ฉลาด สร้างสรรค์ และคิดบวก คือกลุ่มคนที่มองเห็นโอกาสขณะที่คนอื่นๆ มองเห็นอุปสรรค พร้อมจะเติบโตไปกับเราหรือยัง

ดูตำแหน่งทั้งหมดที่เปิดรับ >

ทำงานที่ Coinbase

Surojit Chatterjee, Chief Product Officer
Project 10 Percent: Our culture of repeatable innovation

Innovators and entrepreneurs thrive at Coinbase, thanks to our culture of repeatable innovation. We dedicate 10 percent of our resources on truly disruptive bets. We make it easy for anyone in the company to dream up new ideas, and bring them to market.

ความมุ่งมั่น

Coinbase มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความหลากหลายในกลุ่มพนักงานและมีความภาคภูมิใจที่จะเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม Coinbase ไม่ได้ว่าจ้างหรือตัดสินใจในการจ้างงานโดยใช้เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ เพศกำเนิด ชาติกำเนิด อายุ ความทุพพลภาพ สถานภาพการเป็นทหารผ่านศึก สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์ เพศ การแสดงออกทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ หรือพื้นฐานอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายท้องถิ่น รัฐหรือรัฐบาลกลางที่บังคับใช้ เป็นตัวตัดสิน อีกทั้ง Coinbase ยังจะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการจ้างงานที่มีบันทึกการจับกุมและการตัดสินลงโทษ โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโอกาสอันยุติธรรมของซานฟรานซิสโก (San Francisco’s Fair Chance Ordinance) และกฎหมายท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน

อนึ่ง Coinbase ยังมุ่งมั่นที่จะให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมแก่บุคคลทุพพลภาพ หากคุณต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเนื่องจากภาวะทุพพลภาพในระหว่างกระบวนการจ้างงาน โปรดส่งอีเมลมาที่ accommodations@coinbase.com พร้อมแจ้งคำขอและข้อมูลติดต่อของคุณให้เราทราบ

สำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วต่อเทคโนโลยีการอ่านหน้าจอที่ใช้งานร่วมกันกับเว็บไซต์นี้ได้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตัวอ่านหน้าจอที่ใช้งานร่วมกันได้ฟรี (วิธีการใช้งานโดยละเอียดแบบทีละขั้นตอนสามารถดูได้จากที่นี่) โปรดติดต่อ accommodations@coinbase.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งขอสิ่งอำนวยความสะดวก

E-Verify

Coinbase เข้าร่วมใน โปรแกรม E-Verify ในบางพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วโลกสำหรับผู้สมัครงานและผู้ส่งใบสมัคร

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (CCPA) อาจกำหนดวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลของผู้สมัครงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่คุณอาศัยอยู่ ประกาศฉบับเต็มของเราซึ่งแจกแจงเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครสำหรับสถานที่ที่มีผลบังคับใข้อยู่ที่นี่: ไอร์แลนด์/EU สหราชอาณาจักร และแคลิฟอร์เนีย การส่งใบสมัครหมายความว่าคุณตกลงให้เราใช้และประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่กำหนด