โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Solana

ราคา Solana

(SOL / USD)

US$97.92
+9.34%

สถิติตลาด

US$30.9B

US$2.1B

-11.8%

315.1M SOL

42 วัน

ซื้อ 79%
ขาย 21%

#6

US$260.06

+1.7%

+9.34%

-3.41%

รับ US$5 ในรูปของ Bitcoin

แจก Bitcoin ฟรีจำนวน US$5 ให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัลของคุณ เพียงทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ไอคอน Bitcoin

เกี่ยวกับ Solana

Solana เป็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์แบบกระจายอำนาจที่ใช้ SOL ในการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างๆ Solana มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดของบล็อกเชนโดยใช้การผสมผสานระหว่างฉันทามติของ Proof of Stake กับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Proof of History (การตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมด้วยการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต) ด้วยเหตุนี้เอง Solana จึงทำธุรกรรมได้ถึง 50,000 รายการต่อวินาทีโดยไม่สูญเสียการกระจายอำนาจ

What is Solana?

Solana is a crypto-computing platform that aims to achieve high transaction speeds without sacrificing decentralization. 

Like Ethereum, Solana is both a cryptocurrency and a flexible platform for running decentralized apps (dapps) — everything from Degenerate Apes to the Serum decentralized exchange (or DEX). Its major innovation is speed, via a bundle of new technologies including a consensus mechanism called proof of history (PoH). Solana can process around 50,000 transactions per second — compared to 15 or less for Ethereum (the ETH2 upgrade, which is currently underway, is designed to make Ethereum much faster than it is now).

Because Solana is so fast, congestion and fees remain low. Developers hope high speeds and low fees will eventually enable Solana to scale to compete with centralized payment processors like Visa. 

Solana’s native cryptocurrency is SOL, which is used to pay transaction fees and for staking. It also gives holders the right to vote in future upgrades. SOL is available to buy and sell via exchanges like Coinbase. 

What makes Solana unique?

When Bitcoin was invented more than a decade ago, it solved a tricky problem: how to make it possible for strangers anywhere in the world to make financial transactions over the internet without financial intermediaries and payment processors like Visa or Mastercard assisting the transaction.   

The technology that makes decentralized transactions possible — and which created the universe of cryptocurrencies we now know — is called a blockchain. But, blockchains previously had one major downside compared to centralized networks like the ones credit-card companies use: they’re slower. As of August 2021, Ethereum typically processes fewer than 15 transactions per second, compared to tens of thousands for Visa’s network. 

Solana is one of many new crypto solutions aiming to make crypto networks faster and more scalable. It uses a suite of clever technologies, including a novel mechanism called “proof of history.”

How can I stake Solana?

The computers that secure the network are called validators. Participants stake their own SOL to become a validator, in exchange for a chance at earning SOL and a cut of fees. (Becoming a validator also requires a fairly high level of technical knowhow.) 

SOL also serves as a “governance token,” meaning that holders also are able to vote on future upgrades and governance proposals submitted by the Solana community.

What kinds of applications run on Solana?

Like Ethereum, Solana is a computing platform that can interact with smart contracts. Smart contracts power a wide range of applications, from NFT marketplaces and DeFi, to games and decentralized lotteries. 

The crypto app ecosystem on Solana supports billions of dollars worth of assets. One reason a user might choose an app that runs on Solana is that speeds are high and congestion is low — resulting in lower fees. 

There are, of course, risks associated with emerging crypto applications and technologies, from extreme volatility, to the potential for undiscovered smart-contract bugs to be exploited. Especially as a beginner, do your research and don’t risk money you can’t afford to lose.

Where do I buy Solana?

You can buy, send, and receive Solana using various crypto exchanges and wallets, including Coinbase and Coinbase Wallet.

Released: February 2018

Solana มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Solana ลดลง 3.41% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 9.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 1.70% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$97.92 ต่อ SOL Solana อยู่ที่ 62.35% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$260.06เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 315,101,255.76 SOL

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Solana ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article