สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
1.39%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$37,944.27
2.10%
US$742.0B
US$22.3B
19.6M
US$2,052.43
1.29%
US$246.8B
US$10.0B
120.2M
US$1.00
0.07%
US$89.1B
US$38.3B
89.1B
US$0.61
1.56%
US$33.0B
US$1.1B
53.8B
US$58.48
6.19%
US$24.8B
US$1.5B
423.5M
US$1.00
US$24.6B
US$5.1B
24.6B
US$0.39
2.15%
US$13.6B
US$275.4M
35.3B
US$0.0811
3.76%
US$11.5B
US$624.9M
142.0B
US$14.59
2.49%
US$8.1B
US$603.2M
556.8M
US$20.87
2.76%
US$7.6B
US$436.7M
365.1M
US$0.75
1.47%
US$7.0B
US$423.8M
9.3B
US$5.29
2.28%
US$6.6B
US$188.7M
1.3B
US$1.00
0.00%
US$5.3B
US$305.3M
5.3B
US$69.84
1.38%
US$5.2B
US$344.6M
73.9M
US$0.00000838
2.70%
US$4.9B
US$133.4M
589.3T
US$223.70
0.62%
US$4.4B
US$160.7M
19.6M
US$6.28
1.78%
US$3.7B
US$215.9M
588.2M
US$9.30
0.60%
US$3.5B
US$187.8M
377.0M
US$0.12
1.56%
US$3.3B
US$76.9M
28.0B
US$18.88
2.11%
US$2.7B
US$162.2M
144.3M
US$0.0920
1.44%
US$2.3B
US$11.1M
25.3B
US$4.53
0.35%
US$2.1B
US$103.8M
472.8M
US$2.33
1.40%
US$2.1B
US$79.3M
890.0M
US$4.58
2.55%
US$2.1B
US$49.3M
449.7M
US$0.0612
0.15%
US$2.1B
US$47.9M
33.6B
US$7.04
1.59%
US$2.0B
US$90.4M
277.1M
US$1.83
2.63%
US$1.8B
US$96.7M
1.0B
US$1.00
0.00%
US$1.7B
US$383.0M
1.7B
US$1.32
1.66%
US$1.7B
US$64.5M
1.3B
US$0.0216
1.27%
US$1.6B
US$41.1M
72.7B
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. 9
1-30 จาก 269 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article