สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
2.24%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$6.43
1.65%
US$2.2B
US$268.3M
337.7M
US$4.50
3.11%
US$2.1B
US$101.0M
474.4M
US$2.38
1.97%
US$2.1B
US$82.4M
890.0M
US$4.71
4.79%
US$2.1B
US$57.0M
449.8M
US$0.0612
1.81%
US$2.1B
US$39.0M
33.6B
US$7.06
1.73%
US$2.0B
US$88.3M
277.6M
US$1.89
0.37%
US$1.9B
US$96.1M
1.0B
US$1.44
13.37%
US$1.8B
US$89.9M
1.3B
US$0.54
0.96%
US$1.7B
US$94.0M
3.1B
US$1.00
0.02%
US$1.7B
US$357.1M
1.7B
US$0.0222
4.21%
US$1.6B
US$36.4M
72.7B
US$18.16
0.92%
US$1.5B
US$133.1M
83.8M
US$1.66
0.60%
US$1.5B
US$132.3M
911.3M
US$100.76
3.31%
US$1.5B
US$109.5M
14.7M
US$1,543.32
0.72%
US$1.4B
US$60.5M
918.5K
US$1,543.78
0.76%
US$1.4B
US$60.6M
918.5K
US$0.15
4.55%
US$1.4B
US$58.4M
9.3B
US$4.12
1.27%
US$1.4B
US$54.6M
328.9M
US$3.60
3.59%
US$1.3B
US$83.3M
371.9M
US$1.04
2.94%
US$1.3B
US$223.8M
1.3B
US$101.05
1.35%
US$1.2B
US$16.2M
12.1M
US$45.35
5.11%
US$1.2B
US$24.0M
26.3M
US$0.14
4.59%
US$1.1B
US$158.0M
8.0B
US$0.76
11.20%
US$1.1B
US$111.5M
1.4B
US$7.19
12.71%
US$1.1B
US$203.7M
147.8M
US$0.68
4.60%
US$1.0B
US$41.4M
1.5B
US$1.00
2.16%
US$998.9M
US$26.4M
1.0B
US$3.36
0.90%
US$979.7M
US$50.2M
291.9M
US$3.36
1.08%
US$979.5M
US$50.3M
291.9M
US$1.00
0.01%
US$966.5M
US$2.4B
966.7M
31-60 จาก 8,640 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article