โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Uniswap

ราคา Uniswap

(UNI / USD)

US$10.64
+7.06%

สถิติตลาด

US$6.7B

US$313.0M

-9.11%

627.3M UNI

ปริมาณที่มีทั้งหมด 63%

32 วัน

ซื้อ 70%
ขาย 30%

#19

US$44.97

-1.21%

+7.06%

-39.49%

รับ US$5 ในรูปของ Bitcoin

แจก Bitcoin ฟรีจำนวน US$5 ให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัลของคุณ เพียงทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ไอคอน Bitcoin

เกี่ยวกับ Uniswap

Uniswap (UNI) เป็นโทเค็นอีเธอเรียมที่ขับเคลื่อน Uniswap ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การแลกเปลี่ยนโทเค็นอีเธอเรียม (ERC-20) เป็นเรื่องง่าย ไม่มีคำสั่งซื้อหรือผู้อำนวยความสะดวกส่วนกลางใน Uniswap โดยผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นได้ผ่านกลุ่มสภาพคล่องที่กำหนดโดยสัญญาอัจฉริยะ

What is Uniswap?

Uniswap is the largest decentralized exchange (or DEX) operating on the Ethereum blockchain. It allows users anywhere in the world to trade crypto without an intermediary. UNI, the governance token that allows users to vote on key protocol changes, is one of the largest cryptocurrencies by market cap on Coinbase.

Uniswap was one of the first decentralized finance (or DeFi) applications to gain significant traction on Ethereum — launching in November 2018. Since then, numerous other decentralized exchanges have launched (including Curve, SushiSwap, and Balancer), but Uniswap has historically remained the most popular. 

How does Uniswap work? 

Uniswap pioneered the Automated Market Maker model, in which users supply Ethereum tokens to Uniswap “liquidity pools” and algorithms set market prices based on supply and demand (as opposed to order books, which match bids and asks from users on a centralized exchange like Coinbase). 

By supplying tokens to Uniswap liquidity pools, users can earn rewards while enabling peer-to-peer trading. Users supply tokens to liquidity pools, trade tokens, or even create and list their own tokens (using Ethereum’s ERC-20 token protocol). There are currently hundreds of tokens available on Uniswap, and many popular trading pairs are stablecoins like USDC.

Some of the potential advantages of decentralized exchanges like Uniswap include:

  • Self-governing: Funds are never transferred to any third party or generally subject to counterparty risk (i.e. trusting your assets with a custodian) because both parties are trading directly from their own wallets.

  • Global and permissionless: There is no concept of borders, or restrictions on who can trade. Anyone with a smartphone and an internet connection can participate.

  • Ease-of-use and pseudonymity: No account signup or personal details are required.

What makes Uniswap unique? 

After years of successful operation, and on its path to complete decentralization, Uniswap introduced the UNI token to enable community ownership over the protocol, allowing stakeholders to vote on key protocol changes and development initiatives. When Uniswap released the token in September 2020, it used a unique form of distribution in which it “airdropped” 400 UNI tokens to each Ethereum address that had ever used the protocol. Over 250,000 Ethereum addresses received the airdrop, which was worth nearly $1,400 at the time. Airdrops have since become a popular way for DeFi apps to reward longtime users – Uniswap has said it plans to distribute a total of 1 billion UNI over four years.

How do you buy Uniswap? 

In order to use Uniswap, all you need is an Ethereum wallet and a bit of ETH (which you’ll need to pay for gas fees). Popular options include Coinbase Wallet or Metamask. Using the app or web browser built into Coinbase Wallet or Metamask you can access app.uniswap.org to start swapping tokens or supplying liquidity. 

One issue users of all Ethereum-based apps including Uniswap face are transaction fees (also called gas) that can vary widely in price and can make it expensive to use the network. Multiple solutions to this issue are in the works, from the long-planned transition to the ETH2 blockchain (scheduled for sometime in 2022) to the nearer-term rollout of a “Layer 2” scaling solution called Optimism later this year. Uniswap developers are confident that Optimism will allow for significantly cheaper Uniswap transactions.

Released: November 2018

Uniswap มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Uniswap ลดลง 39.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 7.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 1.21% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$10.64 ต่อ UNI Uniswap อยู่ที่ 76.34% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$44.97เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 627,322,918.065 UNI

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Uniswap ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article