โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Stellar Lumens

ราคา Stellar Lumens

(XLM / USD)

US$0.25
-1.03%

สถิติตลาด

US$6.3B

US$344.7M

+34.94%

24.8B XLM

ปริมาณที่มีทั้งหมด 50%

29 วัน

ซื้อ 54%
ขาย 46%

#22

US$0.94

-0.66%

-1.03%

-0.12%

รับ US$5 ในรูปของ Bitcoin

แจก Bitcoin ฟรีจำนวน US$5 ให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัลของคุณ เพียงทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ไอคอน Bitcoin

เกี่ยวกับ Stellar Lumens

สกุลเงินดิจิทัลของ Stella ซึ่งนั่นคือ the Stellar Lumen (XLM) ส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการชำระเงินของ Stellar โดย Stellar มุ่งที่จะเชื่อมต่อธนาคาร ระบบการชำระเงิน และบุคคลต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและน่าเชื่อถือ

How it works

XLM (or Lumens), fuels activity on the Stellar network. The Stellar network is a system designed to help payments cross borders (and currencies) much faster and more cheaply than with traditional financial-system networks. 

For example, a bank in Japan might use Stellar to send money to a bank in Mexico. Stellar would automatically convert yen to XLM, send the payment via blockchain, and reconvert XLM to pesos at the best current exchange rate. 

Stellar was intended to work alongside existing assets and cryptocurrencies, allowing users to create digital representations of any asset as a Stellar token. These can then be used to transact on the blockchain, and can be redeemed at any time for the base asset.

Keep in mind

XLM is positioned to be particularly useful in developing markets, where it aims to serve as a low-cost bridge for cross-border transactions — allowing users to send and receive payments in their preferred currency. In early 2021, the Ukrainian government selected Stellar as its partner in the development of a national digital currency.

Released: July 2014

Stellar Lumens มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Stellar Lumens ลดลง 0.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 1.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 0.66% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$0.25498 ต่อ XLM Stellar Lumens อยู่ที่ 72.87% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$0.94เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 24,791,716,288.972 XLM

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Stellar Lumens ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article