ซื้อ PancakeSwap ด้วย Coinbase Wallet

สามารถเทรด PancakeSwap โดยใช้ Coinbase Wallet ซึ่งจะเป็นกุญแจของคุณสู่โลกแห่งเงินดิจิทัลได้

ตลาด

สถิติตลาด

มูลค่าตามราคาตลาด

US$632.2M

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

US$86.6M

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

259.6M CAKE

สูงสุดตลอดกาล

US$44.18

การเปลี่ยนแปลงของราคา (1 ชม.)

+0.71%

การเปลี่ยนแปลงของราคา (24 ชม.)

+0.03%

การเปลี่ยนแปลงของราคา (7 วัน)

+7.43%

เกี่ยวกับ PancakeSwap

What is PancakeSwap?

PancakeSwap is a decentralized platform built on the BNB Chain that allows users to trade tokens without the need for a centralized exchange. It offers a variety of products, including an exchange for token swapping, a yield farm for earning rewards, and Syrup pools for staking CAKE tokens. PancakeSwap also features Ethereum liquid staking, a prediction market, Initial Farm Offering (IFO) token launches, a bridge to Ethereum and Aptos, a lottery, and an NFT marketplace. The platform is maintained by an anonymous team of "Chefs" and has been audited by multiple reputable blockchain security firms.

How does PancakeSwap work?

PancakeSwap operates by allowing users to trade tokens directly from their wallets in a decentralized manner. It introduces several key features to improve capital efficiency, lower fees for traders, and increase earnings for liquidity providers. PancakeSwap V3, for instance, allows for capital concentration, enabling liquidity providers to focus their capital on specific price ranges. This aims to provide improved capital efficiency compared to V2, particularly for stablecoin pools. Traders also benefit from lower trading fees in V3, with four tiers of fees catering to the needs of different trading pairs based on expected volatility and trading activity. Additionally, PancakeSwap V3 implements a smart router to find the best trading route across V3, V2, and StableSwap pools.

What are the potential use cases for PancakeSwap?

PancakeSwap aims to provide a decentralized platform for token trading, yield farming, and staking. It also offers a prediction market, IFO token launches, a bridge to Ethereum and Aptos, a lottery, and an NFT marketplace. One of the innovative features of PancakeSwap is the Position Manager, which introduces auto-compounding of rewards, thus all fees and rewards earned by the liquidity position are automatically compounded back into the pool. This feature aims to increase a provider's position over time through the power of compounding. Furthermore, PancakeSwap has introduced a compensation program, distributing a portion of transaction fees weekly to CAKE stakers proportional to the amount and duration of their staked CAKE.

What is the history of PancakeSwap?

PancakeSwap was initially built on the BNB Chain and has since introduced a variety of products and features. In April 2023, PancakeSwap voted to transition to a deflationary token model called "Ultrasound CAKE." The protocol passed a proposal called CAKE Tokenomics v2.5 to create a structure combining real yield and reduced token emissions. Over 102% of minted CAKE is burned weekly, aiming to provide a multi-year runway for emissions and encourage locking up CAKE. PancakeSwap has also been pursuing a multichain strategy, launching the decentralized exchange and the CAKE token on different layer-one and layer-two blockchains. Despite the bear market's impact on TVL and trading volume, PancakeSwap has an annualized revenue of $27 million, with 42% of CAKE staked.

ข่าวสาร

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มล่าสุด

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 12 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ PancakeSwap ในมูลค่าตามราคาตลาด

เครื่องคำนวณ PancakeSwap

1 CAKE มีค่าเท่าไหร่

ตารางการแปลงสกุลเงิน

Coinbase Bytes

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

PancakeSwap มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ PancakeSwap เพิ่มขึ้น 7.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.71% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$2.43 ต่อ CAKE PancakeSwap อยู่ที่ 94.49% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$44.18

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 259,627,683.9 CAKE

คำถามที่พบบ่อย

ปัจจุบัน PancakeSwap มีราคาเท่าไหร่

เราอัปเดต PancakeSwap เป็นสกุลเงิน USD แบบเรียลไทม์ ดูราคาปัจจุบันของ PancakeSwap ได้ทันทีบน Coinbase

มูลค่าตามราคาตลาดของ PancakeSwap อยู่ที่เท่าไหร่

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PancakeSwap อยู่ที่ US$632.15M มูลค่าตามราคาตลาดสูงหมายความว่าตลาดให้มูลค่ากับสินทรัพย์นั้นสูง

PancakeSwap ทำสถิติราคาสูงสุดตลอดกาลที่เท่าไหร่

สถิติราคาสูงสุดตลอดกาลของ PancakeSwap อยู่ที่ US$44.18 สถิติราคาสูงสุดตลอดกาลดังกล่าวหมายถึงราคาสูงสุดที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อ PancakeSwap นับตั้งแต่เปิดตัว

ปริมาณการเทรดของ PancakeSwap ในรอบ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณการเทรด PancakeSwap อยู่ที่ US$86.56M

มีสินทรัพย์อะไรบ้างที่คล้ายคลึงกับ PancakeSwap

สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกับ PancakeSwap ได้แก่ Bitget Token, Terra, Klaytn และอื่นๆ อีกมากมาย หากต้องการดูรายการสินทรัพย์ทั้งหมด โปรดดูสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกันของเรา

มี PancakeSwap หมุนเวียนอยู่เท่าไหร่

PancakeSwap ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบในปัจจุบันอยู่ที่ 260 ล้าน

ฉันจะซื้อ PancakeSwap บน Coinbase ได้หรือไม่

ได้ PancakeSwap มีให้บริการในกระเป๋าเงิน Coinbase แล้วในขณะนี้ สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือวิธีซื้อ PancakeSwap ที่มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์

ค้นพบโปรไฟล์ ENS

นำทางโลกของโปรไฟล์ Ethereum Name Service (ENS) เชื่อมต่อ เรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับชุมชน Web3 บน profile.coinbase.com ตรวจสอบโปรไฟล์ ENS ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดด้านล่าง