โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ DeXe

ราคา DeXe

สถิติตลาด

US$19.0M

US$8.0M

+85.7%

5.6M DEXE

ปริมาณที่มีทั้งหมด 6%

US$33.54

+0.01%

-6.43%

-7.21%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

DeXe มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ DeXe ลดลง 7.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 6.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.01% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$3.414228 ต่อ DEXE DeXe อยู่ที่ 89.82% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$33.54

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 5,552,500.132 DEXE

DeXe บนโซเชียลมีเดีย

DeXe ถูกกล่าวถึงในโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวน 114 โพสต์จากทั้งหมด 2,200,790 โพสต์บน Twitter และ Reddit เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565 บุคคลที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 36 คนกำลังพูดถึง DeXe โดยมีการกล่าวถึงและความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 683 จากโพสต์ที่เก็บรวบรวม

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ DeXe ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article