Ethereum 2 จนถึง เรียลเยเมน

1 ETH2 เท่ากับ YER 303,684 YER

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 13:05 27 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 13:05 1000 ETH2 มีมูลค่า YER 303,684,003 -YER 721,972,871 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 13:05
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
YER 151,842.00
YER 170,661.74
YER 512,828.44
1 ETH2
YER 303,684.00
YER 341,323.47
YER 1,025,656.87
5 ETH2
YER 1,518,420.02
YER 1,706,617.36
YER 5,128,284.37
10 ETH2
YER 3,036,840.03
YER 3,413,234.72
YER 10,256,568.74
50 ETH2
YER 15,184,200.15
YER 17,066,173.58
YER 51,282,843.71
100 ETH2
YER 30,368,400.30
YER 34,132,347.16
YER 102,565,687.43
500 ETH2
YER 151,842,001.50
YER 170,661,735.79
YER 512,828,437.15
1000 ETH2
YER 303,684,003.00
YER 341,323,471.59
YER 1,025,656,874.29

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น เรียลเยเมน