Bitcoin จนถึง เรียลบราซิล

1 BTC เท่ากับ R$87,794.76 BRL

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 18:21 30 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 18:20 1000 BTC มีมูลค่า R$87,794,761.77 -R$244,713,182.81 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 18:20
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
R$43,897.38
R$55,940.16
R$166,253.97
1 BTC
R$87,794.76
R$111,880.32
R$332,507.94
5 BTC
R$438,973.81
R$559,401.62
R$1,662,539.72
10 BTC
R$877,947.62
R$1,118,803.24
R$3,325,079.45
50 BTC
R$4,389,738.09
R$5,594,016.18
R$16,625,397.23
100 BTC
R$8,779,476.18
R$11,188,032.37
R$33,250,794.46
500 BTC
R$43,897,380.88
R$55,940,161.83
R$166,253,972.29
1000 BTC
R$87,794,761.77
R$111,880,323.66
R$332,507,944.58

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น เรียลบราซิล