Bitcoin จนถึง ปอนด์อังกฤษ

1 BTC เท่ากับ £13,966.46 GBP

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 23:06 9 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 23:05 1000 BTC มีมูลค่า £13,966,455.00 -£22,004,078.24 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 23:05
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
£6,983.23
£9,292.20
£17,985.27
1 BTC
£13,966.46
£18,584.39
£35,970.53
5 BTC
£69,832.28
£92,921.96
£179,852.67
10 BTC
£139,664.55
£185,843.93
£359,705.33
50 BTC
£698,322.75
£929,219.64
£1,798,526.66
100 BTC
£1,396,645.50
£1,858,439.29
£3,597,053.32
500 BTC
£6,983,227.50
£9,292,196.44
£17,985,266.62
1000 BTC
£13,966,455.00
£18,584,392.88
£35,970,533.24

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ปอนด์อังกฤษ