Bitcoin จนถึง ยูโร

1 BTC เท่ากับ €16,112.45 EUR

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 02:05 4 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 02:05 1000 BTC มีมูลค่า €16,112,450.00 -€27,404,676.14 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 02:05
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
€8,056.23
€10,361.69
€21,758.56
1 BTC
€16,112.45
€20,723.38
€43,517.13
5 BTC
€80,562.25
€103,616.91
€217,585.63
10 BTC
€161,124.50
€207,233.82
€435,171.26
50 BTC
€805,622.50
€1,036,169.12
€2,175,856.31
100 BTC
€1,611,245.00
€2,072,338.23
€4,351,712.61
500 BTC
€8,056,225.00
€10,361,691.17
€21,758,563.07
1000 BTC
€16,112,450.00
€20,723,382.34
€43,517,126.14

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ยูโร