Ethereum 2 จนถึง ลีราตุรกี

1 ETH2 เท่ากับ TRY 23,601.03 TRY

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 10:07 10 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 10:06 1000 ETH2 มีมูลค่า TRY 23,601,028.64 -TRY 30,530,944.96 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 10:06
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
TRY 11,800.51
TRY 15,107.05
TRY 27,065.99
1 ETH2
TRY 23,601.03
TRY 30,214.10
TRY 54,131.97
5 ETH2
TRY 118,005.14
TRY 151,070.52
TRY 270,659.87
10 ETH2
TRY 236,010.29
TRY 302,141.05
TRY 541,319.74
50 ETH2
TRY 1,180,051.43
TRY 1,510,705.23
TRY 2,706,598.68
100 ETH2
TRY 2,360,102.86
TRY 3,021,410.45
TRY 5,413,197.36
500 ETH2
TRY 11,800,514.32
TRY 15,107,052.26
TRY 27,065,986.80
1000 ETH2
TRY 23,601,028.64
TRY 30,214,104.52
TRY 54,131,973.60

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ลีราตุรกี