Ethereum 2 จนถึง ฟรังก์กินี

1 ETH2 เท่ากับ GNF 10,264,215 GNF

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 19:31 28 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 19:31 1000 ETH2 มีมูลค่า GNF 10,264,214,850 -GNF 30,450,098,293 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 19:31
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
GNF 5,132,107.42
GNF 5,812,342.75
GNF 20,357,156.57
1 ETH2
GNF 10,264,214.85
GNF 11,624,685.50
GNF 40,714,313.14
5 ETH2
GNF 51,321,074.25
GNF 58,123,427.49
GNF 203,571,565.72
10 ETH2
GNF 102,642,148.50
GNF 116,246,854.98
GNF 407,143,131.43
50 ETH2
GNF 513,210,742.50
GNF 581,234,274.89
GNF 2,035,715,657.16
100 ETH2
GNF 1,026,421,485.00
GNF 1,162,468,549.78
GNF 4,071,431,314.31
500 ETH2
GNF 5,132,107,425.00
GNF 5,812,342,748.88
GNF 20,357,156,571.56
1000 ETH2
GNF 10,264,214,850.00
GNF 11,624,685,497.76
GNF 40,714,313,143.12

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์กินี