Ethereum 2 จนถึง ดอลลาร์บรูไน

1 ETH2 เท่ากับ BND 1,734.70 BND

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 13:06 9 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 13:06 1000 ETH2 มีมูลค่า BND 1,734,696.96 -BND 4,056,468.59 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 13:06
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
BND 867.35
BND 1,167.41
BND 2,895.58
1 ETH2
BND 1,734.70
BND 2,334.83
BND 5,791.17
5 ETH2
BND 8,673.48
BND 11,674.14
BND 28,955.83
10 ETH2
BND 17,346.97
BND 23,348.27
BND 57,911.66
50 ETH2
BND 86,734.85
BND 116,741.37
BND 289,558.28
100 ETH2
BND 173,469.70
BND 233,482.74
BND 579,116.56
500 ETH2
BND 867,348.48
BND 1,167,413.68
BND 2,895,582.78
1000 ETH2
BND 1,734,696.96
BND 2,334,827.35
BND 5,791,165.55

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ดอลลาร์บรูไน