Ethereum 2 จนถึง ฟรังก์บุรุนดี

1 ETH2 เท่ากับ BIF 2,627,976 BIF

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 11:34 3 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 11:33 1000 ETH2 มีมูลค่า BIF 2,627,975,566 -BIF 5,783,542,934 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 11:33
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
BIF 1,313,987.78
BIF 1,663,114.77
BIF 4,205,759.25
1 ETH2
BIF 2,627,975.57
BIF 3,326,229.54
BIF 8,411,518.50
5 ETH2
BIF 13,139,877.83
BIF 16,631,147.70
BIF 42,057,592.50
10 ETH2
BIF 26,279,755.66
BIF 33,262,295.40
BIF 84,115,185.00
50 ETH2
BIF 131,398,778.30
BIF 166,311,477.00
BIF 420,575,925.00
100 ETH2
BIF 262,797,556.60
BIF 332,622,954.00
BIF 841,151,850.00
500 ETH2
BIF 1,313,987,783.01
BIF 1,663,114,770.00
BIF 4,205,759,250.00
1000 ETH2
BIF 2,627,975,566.03
BIF 3,326,229,540.00
BIF 8,411,518,500.00

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์บุรุนดี