Bitcoin จนถึง ลีราตุรกี

1 BTC เท่ากับ TRY 316,320.33 TRY

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 06:50 3 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 06:50 1000 BTC มีมูลค่า TRY 316,320,328.47 -TRY 418,596,854.69 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 06:50
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
TRY 158,160.16
TRY 193,408.68
TRY 367,458.59
1 BTC
TRY 316,320.33
TRY 386,817.35
TRY 734,917.18
5 BTC
TRY 1,581,601.64
TRY 1,934,086.77
TRY 3,674,585.92
10 BTC
TRY 3,163,203.28
TRY 3,868,173.53
TRY 7,349,171.83
50 BTC
TRY 15,816,016.42
TRY 19,340,867.66
TRY 36,745,859.16
100 BTC
TRY 31,632,032.85
TRY 38,681,735.33
TRY 73,491,718.32
500 BTC
TRY 158,160,164.23
TRY 193,408,676.63
TRY 367,458,591.58
1000 BTC
TRY 316,320,328.47
TRY 386,817,353.26
TRY 734,917,183.15

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ลีราตุรกี