Bitcoin จนถึง ดีนาร์คูเวต

1 BTC เท่ากับ KWD 5,250.699 KWD

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 07:55 1 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 07:54 1000 BTC มีมูลค่า KWD 5,250,699.234 -KWD 12,054,597.390 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 07:54
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
KWD 2,625.35
KWD 3,139.756
KWD 8,652.648
1 BTC
KWD 5,250.699
KWD 6,279.511
KWD 17,305.297
5 BTC
KWD 26,253.496
KWD 31,397.556
KWD 86,526.483
10 BTC
KWD 52,506.992
KWD 62,795.112
KWD 173,052.966
50 BTC
KWD 262,534.962
KWD 313,975.562
KWD 865,264.831
100 BTC
KWD 525,069.923
KWD 627,951.124
KWD 1,730,529.662
500 BTC
KWD 2,625,349.617
KWD 3,139,755.619
KWD 8,652,648.312
1000 BTC
KWD 5,250,699.234
KWD 6,279,511.238
KWD 17,305,296.624

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ดีนาร์คูเวต