Bitcoin จนถึง ฟรังก์กินี

1 BTC เท่ากับ GNF 147,133,102 GNF

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 11:28 6 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 11:27 1000 BTC มีมูลค่า GNF 147,133,102,253 -GNF 329,934,103,875 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 11:27
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
GNF 73,566,551.13
GNF 88,571,345.71
GNF 238,533,603.06
1 BTC
GNF 147,133,102.25
GNF 177,142,691.42
GNF 477,067,206.13
5 BTC
GNF 735,665,511.26
GNF 885,713,457.11
GNF 2,385,336,030.64
10 BTC
GNF 1,471,331,022.53
GNF 1,771,426,914.22
GNF 4,770,672,061.28
50 BTC
GNF 7,356,655,112.65
GNF 8,857,134,571.10
GNF 23,853,360,306.39
100 BTC
GNF 14,713,310,225.30
GNF 17,714,269,142.19
GNF 47,706,720,612.77
500 BTC
GNF 73,566,551,126.49
GNF 88,571,345,710.96
GNF 238,533,603,063.86
1000 BTC
GNF 147,133,102,252.97
GNF 177,142,691,421.92
GNF 477,067,206,127.72

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์กินี