Bitcoin จนถึง ฟรังก์บุรุนดี

1 BTC เท่ากับ BIF 34,229,102 BIF

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 18:40 27 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 18:40 1000 BTC มีมูลค่า BIF 34,229,102,007 -BIF 75,179,459,913 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 18:40
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
BIF 17,114,551.00
BIF 20,022,089.28
BIF 54,704,280.96
1 BTC
BIF 34,229,102.01
BIF 40,044,178.56
BIF 109,408,561.92
5 BTC
BIF 171,145,510.04
BIF 200,220,892.80
BIF 547,042,809.60
10 BTC
BIF 342,291,020.07
BIF 400,441,785.61
BIF 1,094,085,619.20
50 BTC
BIF 1,711,455,100.35
BIF 2,002,208,928.04
BIF 5,470,428,096.00
100 BTC
BIF 3,422,910,200.70
BIF 4,004,417,856.08
BIF 10,940,856,192.00
500 BTC
BIF 17,114,551,003.52
BIF 20,022,089,280.38
BIF 54,704,280,960.00
1000 BTC
BIF 34,229,102,007.03
BIF 40,044,178,560.76
BIF 109,408,561,920.00

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์บุรุนดี