BNB จนถึง ดาลาซีแกมเบีย

1 BNB เท่ากับ GMD 17,154.98 GMD

ภาพBNB

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 04:27 10 สิงหาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 04:27 1000 BNB มีมูลค่า GMD 17,154,982.42 GMD 17,154,982.42 มากกว่าจำนวนเดียวกันของ BNB เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 04:27
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BNB
GMD 8,577.49
GMD 6,341.06
GMD 0.00
1 BNB
GMD 17,154.98
GMD 12,682.11
GMD 0.00
5 BNB
GMD 85,774.91
GMD 63,410.57
GMD 0.00
10 BNB
GMD 171,549.82
GMD 126,821.15
GMD 0.00
50 BNB
GMD 857,749.12
GMD 634,105.73
GMD 0.00
100 BNB
GMD 1,715,498.24
GMD 1,268,211.45
GMD 0.00
500 BNB
GMD 8,577,491.21
GMD 6,341,057.26
GMD 0.00
1000 BNB
GMD 17,154,982.42
GMD 12,682,114.51
GMD 0.00

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ดาลาซีแกมเบีย