จับตาดู VVS Finance

รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญๆ ได้ทันที

ตลาด

สถิติตลาด

มูลค่าตามราคาตลาด

US$77.3M

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

US$249,762.74

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

38.0T VVS

สูงสุดตลอดกาล

US$0.000039

การเปลี่ยนแปลงของราคา (1 ชม.)

+0.01%

การเปลี่ยนแปลงของราคา (24 ชม.)

+0.18%

การเปลี่ยนแปลงของราคา (7 วัน)

+0.78%

ลงชื่อสมัครใช้วันนี้แล้วรับรางวัลสูงสุด 400 ดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ใช้ Coinbase จะสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 400 ดอลลาร์สหรัฐ เพียงแค่ใช้ประโยชน์จากรางวัลของเรา เริ่มต้นใช้งานตอนนี้เลย

VVS Finance มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ VVS Finance เพิ่มขึ้น 0.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.01% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$0.00000203 ต่อ VVS VVS Finance อยู่ที่ 94.81% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$0.000039

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 38,016,241,116,632.15 VVS

เกี่ยวกับ

What Is VVS Finance (VVS)? 

VVS Finance is a blockchain-based decentralized finance (DeFi) platform. The platform aims to provide users a gateway into the DeFi space and allow them take control of their finances. VVS Finance also seeks to make DeFi simple and accessible to billions of users across the globe by offering speedy transactions and low transaction fees. The DeFi platform aims to open passive income streams for the users through various options like yield farming. Yield farming is an investment strategy that requires users (liquidity providers) to lend their digital assets to get rewards in the form of interest or a portion of the transaction fees on the platform.

VVS Finance also supports a decentralized exchange (DEX), aiming to provide a simple platform to swap digital assets and earn yield rewards. Built on the Cronos blockchain network, the DEX allows users to provide liquidity in the various liquidity pools by staking their digital assets. In return, VVS Finance lets stakeholders receive 2/3 of the fees collected for swaps. Likewise, the platform also allows users to collect 0.2% of trading transaction fees as liquidity rewards. 

VVS Finance uses an automated market maker (AMM) protocol to eliminate the need for intermediaries and order books. An AMM applies a mathematical formula or a pricing algorithm to determine digital asset prices automatically. The protocol allows VVS Finance to incentivize all the network participants in order to maintain sustainable growth in the long run. VVS Finance claims that the higher the number of users on the platform will create better the value for network participants. Using the AMM protocol, users can trade smart contracts leveraged by the assets staked in the liquidity pool. 

VVS is the native cryptocurrency of VVS Finance that doubles up as a utility and governance token of the platform. The token is built on the CRC-20 architecture of the Cronos blockchain. Out of the total VVS tokens created, about 50% are reserved to be distributed among community members. 13.5% are reserved for security audit and protocol operations, while another 13.5% are reserved for ecosystem development. Similarly, 23% of the tokens are reserved for the development team, locked for a period of 4 years. Apart from VVS and CRO, Cronos blockchain’s native token, the protocol supports tokens like USDC, USDT, SHIB, ATOM, DOGE, and more.  

The VVS Finance protocol claims to have six key features:

  1. Bling Swap: An algorithmic routing system that allows users to swap tokens across several liquidity pools for a better price.

  2. Liquidity Provision: Allows users to deposit tokens in any liquidity pool and receive a CRC-20 LP Token as proof of proportional ownership of that particular liquidity pool. 

  3. Crystal Farm: Liquidity providers (LPs) can stake their LP tokens in Crystal Farms to receive VVS tokens as a reward.

  4. Glitter Mine: The Glitter Mine allows non-LP users to stake VVS tokens and receive VVS or other partner tokens as rewards. 

  5. Initial Gem Offering: LP tokens and VVS holders can get early access to new projects in the Cronos blockchain ecosystem via the initial gem offering.

  6. Analytics: Users can access analytics for accessing various VVS Finance protocol data metrics related to trading volume, liquidity, etc. 

How Are VVS Tokens Created?

VVS had an initial supply of 50 trillion tokens, and subsequently half of the initial supply will be created each year. For example, 25 trillion will be created during the second year and half of the second year’s supply during the third year. The protocol uses an emission model to create the tokens, which means that the VVS token will have a limited supply. 

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มล่าสุด

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 12 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ VVS Finance ในมูลค่าตามราคาตลาด

เครื่องคำนวณ VVS Finance

1 VVS มีค่าเท่าไหร่

ตารางการแปลงสกุลเงิน

Coinbase Bytes

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

คำถามที่พบบ่อย

ปัจจุบัน VVS Finance มีราคาเท่าไหร่

เราอัปเดต VVS Finance เป็นสกุลเงิน USD แบบเรียลไทม์ ดูราคาปัจจุบันของ VVS Finance ได้ทันทีบน Coinbase

มูลค่าตามราคาตลาดของ VVS Finance อยู่ที่เท่าไหร่

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ VVS Finance อยู่ที่ US$77.30M มูลค่าตามราคาตลาดสูงหมายความว่าตลาดให้มูลค่ากับสินทรัพย์นั้นสูง

VVS Finance ทำสถิติราคาสูงสุดตลอดกาลที่เท่าไหร่

สถิติราคาสูงสุดตลอดกาลของ VVS Finance อยู่ที่ US$0.000039 สถิติราคาสูงสุดตลอดกาลดังกล่าวหมายถึงราคาสูงสุดที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อ VVS Finance นับตั้งแต่เปิดตัว

ปริมาณการเทรดของ VVS Finance ในรอบ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณการเทรด VVS Finance อยู่ที่ US$249.76K

มีสินทรัพย์อะไรบ้างที่คล้ายคลึงกับ VVS Finance

สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกับ VVS Finance ได้แก่ SPACE ID, Decentralized Social, Niobium Coin และอื่นๆ อีกมากมาย หากต้องการดูรายการสินทรัพย์ทั้งหมด โปรดดูสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกันของเรา

มี VVS Finance หมุนเวียนอยู่เท่าไหร่

VVS Finance ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบในปัจจุบันอยู่ที่ 38 ล้านล้าน

ฉันจะซื้อ VVS Finance บน Coinbase ได้หรือไม่

ได้ VVS Finance มีให้บริการในกระเป๋าเงิน Coinbase แล้วในขณะนี้ สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือวิธีซื้อ VVS Finance ที่มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์