โลโก้ของ Coinbase
แชร์
แชร์
US$0.12
+1.80%

สถิติตลาด

US$88.8M

US$4.3M

-8.88%

734.8M EXRD

ปริมาณที่มีทั้งหมด 17%

US$0.19

+1.61%

+1.8%

+25.27%

e-Radix มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ e-Radix เพิ่มขึ้น 25.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 1.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 1.61% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$0.119928 ต่อ EXRD e-Radix อยู่ที่ 36.88% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$0.19เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 734,834,633 EXRD

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ