โลโก้ของ Coinbase
โลโก้ Enjin Coin

ราคา Enjin Coin

(ENJ)

แชร์
แชร์
US$1.37
-6.08%

สถิติตลาด

US$1.1B

US$94.4M

+9.49%

834.3M ENJ

ปริมาณที่มีทั้งหมด 83%

35 วัน

ซื้อ 62%
ขาย 38%

#41

US$3.97

-0.58%

-6.08%

-18.7%

Enjin Coin มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Enjin Coin ลดลง 18.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 6.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 0.58% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$1.369 ต่อ ENJ Enjin Coin อยู่ที่ 65.52% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$3.97เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 834,340,659.568 ENJ

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ