โลโก้ของ Coinbase
โลโก้ mStable USD

ราคา mStable USD

(MUSD / USD)

สถิติตลาด

US$40.9M

US$13,427.13

+171.4%

41.1M MUSD

2 วัน

ซื้อ 0%
ขาย 100%

#146

US$4.88

0%

-0.48%

-0.04%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

เกี่ยวกับ mStable USD

MUSD เป็นเหรียญที่มีราคาคงที่แบบไม่รวมศูนย์ที่ทำงานบน Ethereum ซึ่งจะพยายามรักษามูลค่าไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ MUSD ไม่เหมือนกับเหรียญที่มีราคาคงที่แบบรวมศูนย์ตรงที่ไม่ได้มีการประกันโดยดอลลาร์สหรัฐในบัญชีธนาคาร แต่ใช้เหรียญที่มีราคาคงที่อื่นๆ อีกหลายสกุลมาค้ำประกันแทน โดยฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้บนโปรโตคอล mStable

mStable USD มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ mStable USD ลดลง 0.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$0.99475 ต่อ MUSD mStable USD อยู่ที่ 79.59% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$4.875

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 41,085,970.461 MUSD

mStable USD บนโซเชียลมีเดีย

mStable USD ถูกกล่าวถึงในโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวน 6 โพสต์จากทั้งหมด 1,765,584 โพสต์บน Twitter และ Reddit เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565 บุคคลที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 3 คนกำลังพูดถึง mStable USD โดยมีการกล่าวถึงและความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1,692 จากโพสต์ที่เก็บรวบรวม

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ mStable USD ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article