โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Aave

ราคา Aave

(AAVE / USD)

US$217.36
-6.91%

สถิติตลาด

US$2.9B

US$370.8M

-32.54%

13.5M AAVE

ปริมาณที่มีทั้งหมด 84%

22 วัน

ซื้อ 59%
ขาย 41%

#29

US$666.86

-0.3%

-6.91%

-1.48%

รับ US$5 ในรูปของ Bitcoin

แจก Bitcoin ฟรีจำนวน US$5 ให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัลของคุณ เพียงทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ไอคอน Bitcoin

เกี่ยวกับ Aave

Aave (AAVE) คือโทเค็นอีเธอเรียมที่ขับเคลื่อน Aave เป็นโปรโตคอลตลาดเงินแบบกระจายอำนาจที่ไม่ได้รับการคุ้มครองซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในฐานะผู้ฝากเงินหรือผู้กู้ยืมก็ได้ ผู้ฝากเงินจะสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรับรายได้จากการใช้เงินทำงาน ขณะที่ผู้กู้ยืมจะสามารถยืมเงินดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชำระอัตราดอกเบี้ยที่ผันแปรได้

How it works

The Aave protocol facilitates the creation of lending pools. If you want to lend some of your crypto, you can deposit it into a pool. Anyone who wants to borrow deposited assets can draw from Aave pools as long as they provide sufficient collateral.

To help users take advantage of arbitrage opportunities (where a crypto might be valued higher on one exchange than it is on another) and maximize profits in the DeFi ecosystems, Aave also provides flash loans. These loans require no collateral and are settled instantly. The condition is that the borrowed amount needs to be paid back within the same transaction, along with a 0.09% fee, or the whole process will be cancelled and no funds are borrowed.

Keep in mind

Standard loans on Aave require collateral (such as ETH) provided by the borrower. Because crypto can be volatile, it’s important to choose the collateral carefully if you use Aave to borrow crypto.  If your collateral’s value drops below a certain threshold it can be liquidated (as in: you won’t get your money back) and you might be subject to added fees. For this reason, stablecoins are a popular collateral option. Be sure to carefully read Aave’s terms and conditions. 

Released: November 2017

Aave มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Aave ลดลง 1.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 6.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 0.30% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$217.36 ต่อ AAVE Aave อยู่ที่ 67.41% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$666.86เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 13,482,448.044 AAVE

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Aave ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article