รับรางวัลสูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
โลโก้ของ Coinbase

สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
2.49%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$0.000218
100.00%
US$152.8K
US$283.2
700.0M
US$0.0013
100.00%
-
US$72.8
-
US$0.0000000008
100.00%
US$475.1K
US$11.8
605.2T
US$0.0069
100.00%
-
US$1.7K
-
US$0.000039
100.00%
-
US$6.4K
-
US$0.00000214
100.00%
-
US$729.4
-
US$1.21
100.00%
US$44.3M
US$17.0K
36.7M
US$0.000691
100.00%
-
US$84.8
-
US$0.0000000001
100.00%
-
US$11.3
-
US$0.000943
100.00%
-
US$1.2K
-
US$0.0160
100.00%
-
US$1.4K
-
US$0.0000000001
100.00%
-
US$34.6
-
US$0.0057
100.00%
-
US$4.3
-
US$0.0000000002
100.00%
-
US$15.4
-
US$0.00000199
100.00%
-
US$5.1K
-
US$0.000047
100.00%
-
US$12.1
-
US$0.00000888
100.00%
-
US$111.0
-
-
100.00%
-
-
-
US$0.000557
100.00%
-
US$165.4
-
US$0.38
100.00%
-
US$4.9
-
US$0.0000000095
100.00%
-
US$2.5
-
US$67,224.27
100.00%
-
US$11.3K
-
US$0.0152
17.20%
US$1.2M
US$174.0K
80.0M
US$0.91
100.00%
-
US$72.4
-
US$0.00000410
100.00%
-
US$1.2
-
US$0.000864
100.00%
-
US$8.6
-
US$0.50
100.00%
-
US$40.6K
-
US$0.81
100.00%
-
US$8.5
-
US$0.0607
100.00%
US$684.5K
-
11.3M
-
100.00%
-
-
-
11,221-11,250 จาก 11,417 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article