รับรางวัลสูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
โลโก้ของ Coinbase

สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
0.94%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$3,678.12
100.00%
-
US$369.1
-
US$0.000011
100.00%
-
US$2.1
-
US$0.0000000000
100.00%
-
US$99.7
-
US$0.000042
100.00%
US$37.0K
US$2.7
890.0M
US$0.0063
100.00%
US$3.6K
US$11.7
561.7K
US$0.000239
100.00%
US$14.1K
US$31.3
58.9M
US$0.000015
100.00%
-
US$16.3
-
US$0.32
100.00%
-
US$701.7
345.5B
US$0.00000021
100.00%
-
US$8.8
-
US$0.0523
100.00%
US$267.0K
US$1.3K
5.1M
US$0.000017
100.00%
-
US$1.7
-
US$0.00000027
100.00%
-
US$52.6
-
US$0.00000082
100.00%
-
US$58.9
-
US$0.0000000002
100.00%
-
US$4.6
-
US$0.000177
100.00%
-
US$2.2
-
US$0.000015
100.00%
-
US$41.7
-
US$0.000435
100.00%
-
US$1.1
-
US$0.62
100.00%
-
US$6.2K
-
US$3.04
100.00%
-
US$2.1K
-
US$0.000016
100.00%
US$428.9K
US$69.9
27.4B
US$0.000088
100.00%
-
US$65.8
-
US$0.000313
100.00%
-
US$78.1
-
-
100.00%
-
-
-
US$0.0040
2.07%
-
US$591.2
-
US$0.000838
100.00%
-
US$89.2
-
US$0.000977
100.00%
US$26.5K
US$8.1
27.2M
US$0.0042
100.00%
-
US$45.8
-
US$6.30
100.00%
US$786.8K
US$207.5
124.9K
US$0.000065
100.00%
-
US$129.5
-
US$0.00000086
100.00%
-
US$0.4
-
11,191-11,220 จาก 11,509 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article