รับรางวัลสูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
โลโก้ของ Coinbase

สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
3.45%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$0.0281
100.00%
-
US$2.2
-
US$0.0121
100.00%
US$867.9K
US$462.0
71.6M
US$0.0019
100.00%
US$152.1K
US$16.9
78.5M
US$3.18
100.00%
US$53.0K
US$4.7
16.7K
US$0.0239
100.00%
US$2.4B
US$3.9K
100.0B
US$6.28
7.88%
-
US$17.9K
-
US$0.000111
100.00%
-
US$0.0
-
US$0.0072
100.00%
-
US$8.1
-
US$0.00000002
100.00%
-
US$6.0
-
US$0.0000000005
100.00%
-
US$3.4K
-
US$0.00000070
100.00%
-
US$24.7
-
US$0.0018
100.00%
-
US$24.9
-
US$0.000058
100.00%
-
US$3.3
-
US$0.0039
100.00%
-
US$15.1
-
-
100.00%
-
-
-
US$1.00
0.59%
-
US$19.2K
-
US$0.0000000002
100.00%
-
US$46.5
-
US$0.0058
100.00%
US$45.1K
US$0.4
7.8M
US$0.0019
100.00%
-
US$225.7
-
US$0.0000000000
100.00%
-
-
-
US$0.00000025
100.00%
-
US$7.8
-
US$0.0124
100.00%
US$972.3K
US$247.2
78.7M
US$0.00000275
100.00%
-
US$0.2
-
US$0.000396
100.00%
-
US$4.0
-
US$0.0525
100.00%
-
US$104.7
-
US$0.0000000000
100.00%
-
US$487.5
-
US$0.00000008
100.00%
-
US$0.0
-
US$0.21
100.00%
-
US$476.1
-
US$0.0024
100.00%
-
US$10.6K
-
US$2.86
100.00%
-
US$46.4
-
11,251-11,280 จาก 11,497 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article