รับรางวัลสูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
โลโก้ของ Coinbase

สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
4.81%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$0.0136
100.00%
US$53.8K
US$2.0
4.0M
US$0.0045
100.00%
-
US$147.5K
-
US$0.0016
100.00%
US$424.7K
US$1.3K
268.2M
US$0.0200
100.00%
-
US$22.6K
-
US$0.0045
100.00%
-
US$18.1K
-
US$0.0000000000
100.00%
-
US$1.4
-
US$0.0236
100.00%
-
US$780.7
-
US$0.000014
100.00%
-
-
-
US$0.0015
100.00%
-
US$10.0
-
US$0.000209
100.00%
-
US$3.5
-
US$0.000047
100.00%
-
US$19.2
-
US$0.0254
7.64%
-
US$819.3
-
US$118.15
0.00%
-
US$23.2
-
US$0.0000000014
100.00%
-
US$13.5
-
US$0.000150
100.00%
-
US$37.4
-
US$0.000095
9.45%
-
US$29.6
-
-
100.00%
-
-
-
US$0.0000000005
100.00%
-
-
-
US$0.000683
100.00%
-
US$822.2
-
US$0.000108
100.00%
-
US$9.1
-
US$0.000015
100.00%
-
US$1.5
-
US$0.0287
9.27%
US$2.4M
US$1.2K
83.9M
US$0.000089
7.28%
US$140.7K
US$919.1
1.6B
US$0.0073
100.00%
US$1.8M
US$23.2
250.1M
US$0.0064
100.00%
US$587.5K
US$483.5
91.1M
US$9.15
100.00%
-
US$3.6K
-
US$0.00000006
100.00%
-
US$61.5
-
US$0.0000000006
100.00%
US$26.2K
US$982.5
44.3T
US$0.0021
100.00%
-
US$34.3
-
US$0.000145
100.00%
US$108.0K
US$72.8
742.1M
11,281-11,310 จาก 11,800 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article