โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้

มูลค่าตามราคาตลาดคืออะไร

ตาชั่งรับน้ำหนักของกองเหรียญที่เป็นเงินดิจิทัล

คำจำกัดความ

สำหรับสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิตคอยน์ มูลค่าตามราคาตลาด (หรือที่เรียกว่า Market Cap) คือ มูลค่ารวมของเหรียญทั้งหมดที่ถูกขุดขึ้นมาแล้ว มูลค่านี้คำนวณจากการคูณจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในระบบกับราคาตลาดปัจจุบันต่อ 1 เหรียญ

มูลค่าตามราคาตลาด (หรือ Market Cap) คือ มูลค่ารวมในสกุลเงินดอลลาร์ของหุ้นทั้งหมดในหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งในบริบทของบิตคอยน์หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ จะหมายถึงเหรียญทั้งหมดที่ถูกขุดขึ้นมาแล้ว สำหรับเงินดิจิทัลแล้ว มูลค่าตามราคาตลาดจะคำนวณจากจำนวนเหรียญทั้งหมดที่ถูกขุดขึ้นมาแล้ว คูณกับราคาของเหรียญ 1 เหรียญ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง

หากจะลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพ มูลค่าตามราคาตลาดจะเทียบได้กับเครื่องวัดความเสถียรแบบคร่าวๆ ว่าสินทรัพย์หนึ่งจะมีความเสถียรมากน้อยเพียงใด (สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำไว้ก็คือ แม้แต่บิตคอยน์ที่เป็นเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด ก็ยังมีโอกาสที่จะเจอกับความผันผวน) แต่สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงมากนั้นก็เหมือนกับเรือใบขนาดใหญ่ที่แล่นฝ่าลมพายุไปได้อย่างปลอดภัย เพราะสกุลเงินดิจิทัลเหล่านั้นมีโอกาสจะเป็นการลงทุนที่เสถียรมากกว่าสกุลเงินอื่นๆ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำกว่ามาก ในทางกลับกัน สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำนั้นมีโอกาสที่จะแปรเปลี่ยนไปตามความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของตลาดมากกว่า สกุลเงินเหล่านั้นจึงมีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรได้เป็นกอบเป็นกำหรือขาดทุนย่อยยับในช่วงเวลาให้หลัง  

ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณอาจได้เห็นตัวเลขของมูลค่าตามราคาตลาดที่อิงจาก “จำนวนเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ” และมูลค่าตามราคาตลาดที่อิงจาก “จำนวนเหรียญทั้งหมดที่จะได้รับการถัวเฉลี่ย” สำหรับบิตคอยน์ ตัวเลขทั้งสองที่นำมาใช้อ้างอิงได้คือ 18.5 ล้าน ซึ่งก็คือจำนวนเหรียญที่ถูกขุดขึ้นมาแล้ว (“จำนวนเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ”) หรือ 21 ล้าน ซึ่งก็คือจำนวนเหรียญทั้งหมดที่จะถูกขุดขึ้นมาในท้ายที่สุด (“จำนวนเหรียญทั้งหมดที่จะได้รับการถัวเฉลี่ย“) ผู้สังเกตการณ์บางคนอาจคำนวณมูลค่าตามราคาตลาดโดยใช้จำนวนเหรียญทั้งหมดในปัจจุบันที่มีอยู่ในระบบ ในขณะที่บางคนคำนวณโดยใช้จำนวนเหรียญทั้งหมดที่จะได้รับการถัวเฉลี่ย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน

มูลค่าตามราคาตลาดสำคัญอย่างไร

ราคาเป็นเพียงแค่ข้อมูลหนึ่งที่ช่วยให้เราประเมินมูลค่าของเงินดิจิทัลได้ แต่นักลงทุนจะใช้มูลค่าตามราคาตลาดในการอธิบายถึงมูลค่าของสกุลเงินอย่างละเอียด และนำไปใช้เปรียบเทียบมูลค่ากับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ นอกจากนี้ มูลค่าตามราคาตลาดยังเป็นตัวเลขสถิติสำคัญที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัล และบ่งบอกว่าสกุลเงินดิจิทัลนั้นคุ้มที่จะซื้อเก็บเอาไว้หรือไม่เมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ

เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น เรามาลองเปรียบเทียบมูลค่าตามราคาตลาดของสกุลเงินดิจิทัลสมมติ 2 สกุลนี้กัน 

  • หากสกุลเงินดิจิทัล A มีทั้งหมด 400,000 เหรียญหมุนเวียนอยู่ในระบบ โดยที่เหรียญแต่ละเหรียญนั้นมีมูลค่า 1 ดอลลาร์ มูลค่าตามราคาตลาดของสกุลเงินนี้จะอยู่ที่ 400,000 ดอลลาร์ 

  • หากสกุลเงินดิจิทัล B มีทั้งหมด 100,000 เหรียญหมุนเวียนอยู่ในระบบ โดยที่เหรียญแต่ละเหรียญนั้นมีมูลค่า 2 ดอลลาร์ มูลค่าตามราคาตลาดของสกุลเงินนี้จะอยู่ที่ 200,000 ดอลลาร์

  • แม้ว่าราคาของเหรียญ 1 เหรียญในสกุลเงินดิจิทัล B จะมากกว่าของสกุลเงินดิจิทัล A แต่มูลค่าโดยรวมของสกุลเงินดิจิทัล A นั้นมากกว่ามูลค่าโดยรวมของสกุลเงินดิจิทัล B อยู่ถึงสองเท่า 

แต่ก็อย่าลืมว่า มูลค่าตามราคาตลาดของหลายๆ สกุลเงินดิจิทัลอาจปรับขึ้นหรือลดลงได้อย่างฉับพลันจากความผันผวนของสกุลเงินเหล่านั้น

คุณจะนำมูลค่าตามราคาตลาดไปใช้ได้อย่างไรบ้าง

มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้คุณเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งกับอีกสกุลเงินดิจิทัลได้ คุณจึงตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น สกุลเงินดิจิทัลแบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาดได้ทั้งหมด 3 ประเภท คือ

  • สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าตามราคาตลาดสูง ได้แก่ บิตคอยน์และอีเธอร์เรียม ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ นักลงทุนจึงมองว่าสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีประวัติการเติบโตที่นับว่าโดดเด่นและชัดเจน อีกทั้งยังมีสภาพคล่องดี สกุลเงินเหล่านี้จึงไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามากนัก เมื่อผู้คนจำนวนมากเลือกที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ออกมาเป็นเงินจริง

  • สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าตามราคาตลาดปานกลาง มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 1 พันล้านถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้มักจะถูกประเมินว่ามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่มากกว่า แต่ก็ยังมีความเสี่ยงมากกว่าอยู่ดี 

  • สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมีแนวโน้มที่จะผันแปรไปตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉับพลันจากทัศนคติของตลาดมากที่สุด 

มูลค่าตามราคาตลาดเป็นมาตรวัดชั้นดีที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ แต่แนวโน้มของตลาด ความเสถียรของแต่ละสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงสภาวะทางการเงินส่วนบุคคลของคุณก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา เพื่อประเมินความเสี่ยงของการลงทุนไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

ซื้อบิตคอยน์ภายในไม่กี่นาที

เริ่มต้นแค่เพียง $25 และชำระด้วยบัญชีธนาคารหรือบัตรเดบิตของคุณ

ดาวน์โหลดแอป