โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Maker

ราคา Maker

(MKR / USD)

US$1,797.72
-11.00%

สถิติตลาด

US$1.8B

US$83.0M

+107.17%

984.4K MKR

ปริมาณที่มีทั้งหมด 98%

7 วัน

ซื้อ 65%
ขาย 35%

#32

US$6,339.02

-2.13%

-11%

-15.21%

รับ US$5 ในรูปของ Bitcoin

แจก Bitcoin ฟรีจำนวน US$5 ให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัลของคุณ เพียงทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ไอคอน Bitcoin

เกี่ยวกับ Maker

Maker เป็นโทเค็นอีเธอร์เรียมที่ระบุว่าเป็น "โทเค็นยูทิลิตี้ โทเค็นควบคุม และทรัพยากรเพิ่มทุนของระบบ Maker " จุดประสงค์ของระบบ Maker คือการสร้างโทเค็นอีเธอร์เรียมอีกอันหนึ่ง เรียกว่า Dai ที่จะมุ่งที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

How it works

MakerDAO works through a process called “overcollateralization”, where assets supplied by users are locked up in smart contracts as collateral in exchange for newly created DAI tokens. DAI is an ERC-20 token, which means it runs on the Ethereum blockchain. It is designed to maintain a stable value of one US dollar.

The MakerDAO DeFi lending platform works via a collection of smart contracts that allow users to supply and borrow cryptocurrencies without a centralized loan provider. 

Users create DAI by depositing some of their crypto into a smart contract on the platform. Once DAI is created, it functions as a token on the Ethereum blockchain that can be transferred between wallets to facilitate the transfer of value like any other cryptocurrency. DAI is useful as a medium for transfers because each token always aims to be worth one U.S. dollar — which means the value won’t swing wildly during the duration of the transaction. This type of stable cryptocurrency is known as a stablecoin.

Funds deposited to create DAI can be instantly re-acquired by paying off the DAI loan plus any fees. 

Keep in mind

MakerDAO was the first DeFi protocol to reach a total value locked (or “TVL”) of $1 billion in 2020. 

Released: December 2017

Maker มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Maker ลดลง 15.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 11.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 2.13% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$1,797.72 ต่อ MKR Maker อยู่ที่ 71.64% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$6,339.02เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 984,443.16 MKR

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Maker ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ