โลโก้ของ Coinbase
แชร์
แชร์
US$2.87
+1.87%

สถิติตลาด

US$308.0M

US$8.8M

+35.37%

107.3M KOK

US$2.93

+1.66%

+1.87%

+1.7%

KOK มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ KOK เพิ่มขึ้น 1.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 1.66% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$2.869604 ต่อ KOK KOK อยู่ที่ 2.06% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$2.93เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 107,333,422.49 KOK

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ