โลโก้ของ Coinbase
แชร์
แชร์
US$1,126.09
+11.11%

สถิติตลาด

US$80.6M

US$8.0M

72.0K BIFI

Get US$5 in Bitcoin

Jump start your crypto portfolio with US$5 in free Bitcoin after you sign up. Terms apply.

ไอคอน Bitcoin

Beefy.Finance มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Beefy.Finance ลดลง 4.90% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 11.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 1.90% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$1,126.089851 ต่อ BIFI Beefy.Finance อยู่ที่ 68.90% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$3,620.35เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 72,000 BIFI

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ