โลโก้ของ Coinbase
โลโก้ UnFederalReserve

ราคา UnFederalReserve

(ERSDL)

Coinbase ไม่รองรับ UnFederalReserve
แชร์
แชร์
US$0.27
+14.45%

สถิติตลาด

US$103.7M

US$12.2M

378.2M ERSDL

UnFederalReserve มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ UnFederalReserve เพิ่มขึ้น 30.96% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 14.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 2.12% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$0.273993 ต่อ ERSDL UnFederalReserve อยู่ที่ 84.43% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$1.76เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 378,153,579.522 ERSDL

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ