โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ SushiSwap

ราคา SushiSwap

(SUSHI / USD)

US$4.14
+0.24%

สถิติตลาด

US$528.1M

US$230.2M

-17.13%

127.2M SUSHI

ปริมาณที่มีทั้งหมด 51%

28 วัน

ซื้อ 77%
ขาย 23%

#55

US$23.38

+0.73%

+0.24%

-29.02%

รับ US$5 ในรูปของ Bitcoin

แจก Bitcoin ฟรีจำนวน US$5 ให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัลของคุณ เพียงทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ไอคอน Bitcoin

เกี่ยวกับ SushiSwap

SushiSwap (SUSHI) เป็นโทเค็นอีเธอร์เรียมที่ขับเคลื่อน SushiSwap ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ และเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขายอัตโนมัติที่สร้างอยู่ในอีเธอร์เรียม ผู้ถือครองโทเค็น SUSHI เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลทางด้านชุมชน และใช้โทเค็นของตนค้ำประกันเพื่อรับค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งจากธุรกรรมใน SushiSwap ได้

What is SushiSwap (SUSHI)?

SushiSwap (SUSHI) is a decentralized exchange (or DEX) built on the Ethereum network. Originally forked from Uniswap, SushiSwap leverages smart contracts in order to provide liquidity pools that allow users to directly trade crypto assets — with no intermediary. Users can also become liquidity pool providers, supplying an equal value pair of two cryptocurrencies in order to receive rewards whenever anyone utilizes that pool. It is a decentralized finance (or DeFi) protocol.

What are the risks of using SushiSwap?

Users of Ethereum-based apps like SushiSwap have to pay transaction fees (also called gas) that can vary widely in price and can make it costly to use the network. DEXs have a range of risks, so do your research.  For example, bugs in smart contracts can be exploited. And, since anyone can create a token, watch for “rug pulls” of unvetted tokens. “Rug pulls” occur when developers and/or bad actors create and list tokens on a decentralized exchange, request that unsuspecting investors swap their ETH or other asset for the new token, only to liquidate the token after accruing a certain level of investments. This liquidation drives down the value of the token to 0. 

How does SushiSwap work? 

You can use Sushiswap to trade one cryptocurrency for another directly — it can’t be used to trade fiat for crypto or vice versa. It uses the Automated Market Maker model pioneered by Uniswap.  

To add liquidity, users send equal-value amounts of two cryptocurrencies to SushiSwap. In exchange, they receive Liquidity Provider (or LP) tokens and begin receiving rewards. Users can deposit their newly created LP tokens into yield farms to earn further APY rewards. This creates extra incentive for users to continue to be part of the liquidity pool over time.

Where do you buy SushiSwap?

You can buy SushiSwap through an exchange like Coinbase, in addition to using decentralized exchanges like Sushishwap itself (or Uniswap, a competing decentralized exchange).

Released: August 2020

SushiSwap มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ SushiSwap ลดลง 29.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.73% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$4.14 ต่อ SUSHI SushiSwap อยู่ที่ 82.29% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$23.38เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 127,244,443 SUSHI

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ SushiSwap ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น โดยจะไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือใดๆ ที่อ้างถึงในเนื้อหาดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นใด ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนการแลกเเปลี่ยนของ Coinbase และเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาใดๆ หรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยใช้เนื้อหาใดๆ

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article