จับตาดู SafeMoon

รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญๆ ได้ทันที

ตลาด

สถิติตลาด

มูลค่าตามราคาตลาด

ข้อมูลไม่เพียงพอ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

ข้อมูลไม่เพียงพอ

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

ข้อมูลไม่เพียงพอ

สูงสุดตลอดกาล

ข้อมูลไม่เพียงพอ

การเปลี่ยนแปลงของราคา (1 ชม.)

+100%

การเปลี่ยนแปลงของราคา (24 ชม.)

+100%

การเปลี่ยนแปลงของราคา (7 วัน)

+100%

ลงชื่อสมัครใช้วันนี้แล้วรับรางวัลสูงสุด 400 ดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ใช้ Coinbase จะสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 400 ดอลลาร์สหรัฐ เพียงแค่ใช้ประโยชน์จากรางวัลของเรา เริ่มต้นใช้งานตอนนี้เลย

SafeMoon มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ SafeMoon เพิ่มขึ้น 100.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 100.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 100.00%

Ratings

Average ratings from the community

2.6 out of 5

218 ratings

ความมีประโยชน์

2.6

(70)

ชุมชน

2.7

(72)

แผนกลยุทธ์

2.6

(76)

เกี่ยวกับ

What Is SafeMoon (SAFEMOON)?

The SafeMoonProtocol is a fair-launched, community-focused DeFitoken. The platform is a fork of BEE combined with RFI tokenomics and an added function of auto-liquidity generating protocol. SafeMoon Protocol aims to cater to several problems related to the cryptocurrency industry, such as farming rewards, liquidity provisioning, and mining rewards. As a solution to these problems, the platform seeks to benefit the community within the decentralized venue. According to the SafeMoon whitepaper, the platform provides solutions to the subsequent problems:

  1. Automated Liquidity Acquisition

Liquidity is vital for any trading environment. Historically, market makers (increase the liquidity and accessibility) provide a service on traditional order book exchanges for buyers and sellers for a better user experience. Mainly, the market makers reduce the overall market volatility caused by large orders. However, traditional order books have been replaced by liquidity pools in a decentralized venue. Just like the compensation of the market makers in the order book environment, proper incentives for adding liquidity are essential in any decentralized environment. Without an incentive for the liquidity pool providers, problems arise in the environment. These problems occur after the token pair is subjected to impermanent loss from arbitrage.

As a solution to the problem, liquidity can be taken as a smart contract function using market activity from swaps and transfers. With this, the platform aims to capture a portion of these transfers and swaps by the smart contract and utilize the function “SwapAndLiquify.” Further, the liquidity is managed by the contract, thereby alleviating the users from having any impermanent loss scenarios. Large liquidity pools decrease the swap volatility impacts against the overall available supply. Hence, as the token matures, the auto-liquidity can be attributed to market stability capable of absorbing large market activity.Smart contracts are just like regular contracts; however, instead of being drafted on paper, these contracts run in the form of protocols on the blockchain.

2. Token Reflection

Traditional mining is both inconvenient and costly for the user. The static reflection rewards accrue by holding the tokens and feature an innovative hold-farming reward structure. This structure stands apart from conventional pool-farming rewards. The main reason behind this function is to eliminate token dependencies, including:

  • External website interfaces

  • Pooling funds in unverified third-party smart contracts 

  • Transaction fees required to claim rewards 

As a solution, the platform aims to put forward the idea of a compounding reward structure that requires no additional fees. This is also known as token reflections. To achieve this, users must be paid rewards in the form of tokens without any additional cost or impact to the user. Keeping in mind the 5% static rate of reflection, the market activity volume directly impacts the token reflection quantity based on the user's token percentage relative to the overall supply. With the enabling of the “ExcludeFromReward” function for individual addresses, accounts such as DApps, hot wallets, exchanges, etc. can be excluded from token reflection, thus granting more rewards to individual holders. Overall, SafeMoon aims to provide an alternative to allow users to participate in a smart contract token reflection to produce tokens inside their wallets.

3. Depreciating Supply and Burn Address 

In a decentralized smart chain environment, token scarcity can be achieved by utilizing contract functions. The platform proposes a reward distribution method to the burn address, which is publicly verifiable for all participants to see. The platform also aims to track the depreciating supply in real time for added transparency. 

SafeMoon aims to establish a baseline token burn rate for which the values are dependent on three factors: token quantity, reflection rate, and market volume. In each holder’s wallet address, the rate of reflection rewards is proportional to the total supply. The quantity of tokens absorbed into the burn address and the increasing scarcity of tokens affect the platform’s calculations. These features have synergistic effects, further stabilizing the burn rate into the future. Cryptocurrency burning is when a fraction of tokens are sent to a wallet with no private key. This means that the tokens are lost forever. Tokens are usually burned to reduce availability and increase market value. 

History of SafeMoon (SAFEMOON)

John Karony is the CEO of SafeMoon. Charles Karony is the VP of operations and received his bachelor’s degree in financial economics from Brigham Young University.

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มล่าสุด

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 12 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ SafeMoon ในมูลค่าตามราคาตลาด

เครื่องคำนวณ SafeMoon

Coinbase Bytes

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

คำถามที่พบบ่อย

ปัจจุบัน SafeMoon มีราคาเท่าไหร่

เราอัปเดต SafeMoon เป็นสกุลเงิน USD แบบเรียลไทม์ ดูราคาปัจจุบันของ SafeMoon ได้ทันทีบน Coinbase

มีสินทรัพย์อะไรบ้างที่คล้ายคลึงกับ SafeMoon

สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกับ SafeMoon ได้แก่ Ethereum, Tether, BNB และอื่นๆ อีกมากมาย หากต้องการดูรายการสินทรัพย์ทั้งหมด โปรดดูสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกันของเรา

ฉันจะซื้อ SafeMoon บน Coinbase ได้หรือไม่

ได้ SafeMoon มีให้บริการในกระเป๋าเงิน Coinbase แล้วในขณะนี้ สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือวิธีซื้อ SafeMoon ที่มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์