โลโก้ Shyft Network

ราคา Shyft Network

สถิติตลาด

US$12.6M

US$203,819.19

+30.04%

477.3M SHFT

ปริมาณที่มีทั้งหมด 19%

US$6.40

-2.75%

+7.07%

+8.71%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

Shyft Network มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ Shyft Network เพิ่มขึ้น 8.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 7.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 2.75% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$0.026408 ต่อ SHFT Shyft Network อยู่ที่ 99.59% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$6.40

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 477,309,545.105 SHFT

Shyft Network บนโซเชียลมีเดีย

Shyft Network ถูกกล่าวถึงในโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวน 25 โพสต์จากทั้งหมด 2,129,478 โพสต์บน Twitter และ Reddit เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2565 บุคคลที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 17 คนกำลังพูดถึง Shyft Network โดยมีการกล่าวถึงและความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1,779 จากโพสต์ที่เก็บรวบรวม

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Shyft Network ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article