Ethereum 2 จนถึง ฟรังก์เซฟาแอฟริกาตะวันตก

1 ETH2 เท่ากับ F CFA 769,019 XOF

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 16:41 7 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 16:40 1000 ETH2 มีมูลค่า F CFA 769,018,864 -F CFA 1,739,030,915 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 16:40
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
F CFA 384,509.43
F CFA 507,356.12
F CFA 1,254,024.89
1 ETH2
F CFA 769,018.86
F CFA 1,014,712.23
F CFA 2,508,049.78
5 ETH2
F CFA 3,845,094.32
F CFA 5,073,561.16
F CFA 12,540,248.89
10 ETH2
F CFA 7,690,188.64
F CFA 10,147,122.33
F CFA 25,080,497.79
50 ETH2
F CFA 38,450,943.19
F CFA 50,735,611.63
F CFA 125,402,488.93
100 ETH2
F CFA 76,901,886.38
F CFA 101,471,223.26
F CFA 250,804,977.85
500 ETH2
F CFA 384,509,431.90
F CFA 507,356,116.32
F CFA 1,254,024,889.25
1000 ETH2
F CFA 769,018,863.79
F CFA 1,014,712,232.63
F CFA 2,508,049,778.51

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์เซฟาแอฟริกาตะวันตก