Ethereum จนถึง ควาชาแซมเบีย

1 ETH เท่ากับ ZMW 22,023.61 ZMW

ภาพEthereum

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 19:21 2 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 19:20 1000 ETH มีมูลค่า ZMW 22,023,605.75 -ZMW 61,120,547.27 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 19:20
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH
ZMW 11,011.80
ZMW 12,589.08
ZMW 41,572.08
1 ETH
ZMW 22,023.61
ZMW 25,178.15
ZMW 83,144.15
5 ETH
ZMW 110,118.03
ZMW 125,890.75
ZMW 415,720.77
10 ETH
ZMW 220,236.06
ZMW 251,781.50
ZMW 831,441.53
50 ETH
ZMW 1,101,180.29
ZMW 1,258,907.50
ZMW 4,157,207.65
100 ETH
ZMW 2,202,360.58
ZMW 2,517,815.00
ZMW 8,314,415.30
500 ETH
ZMW 11,011,802.88
ZMW 12,589,075.01
ZMW 41,572,076.51
1000 ETH
ZMW 22,023,605.75
ZMW 25,178,150.02
ZMW 83,144,153.02

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ควาชาแซมเบีย