Ethereum จนถึง ฟรังก์ซีเอฟพี

1 ETH เท่ากับ CFPF 149,959 XPF

ภาพEthereum

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 00:27 1 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 00:26 1000 ETH มีมูลค่า CFPF 149,958,823 -CFPF 333,614,611 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 00:26
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH
CFPF 74,979.41
CFPF 90,645.32
CFPF 241,786.72
1 ETH
CFPF 149,958.82
CFPF 181,290.63
CFPF 483,573.43
5 ETH
CFPF 749,794.12
CFPF 906,453.16
CFPF 2,417,867.17
10 ETH
CFPF 1,499,588.23
CFPF 1,812,906.32
CFPF 4,835,734.35
50 ETH
CFPF 7,497,941.17
CFPF 9,064,531.62
CFPF 24,178,671.74
100 ETH
CFPF 14,995,882.35
CFPF 18,129,063.25
CFPF 48,357,343.47
500 ETH
CFPF 74,979,411.75
CFPF 90,645,316.24
CFPF 241,786,717.36
1000 ETH
CFPF 149,958,823.50
CFPF 181,290,632.49
CFPF 483,573,434.72

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์ซีเอฟพี