Ethereum จนถึง เปโซอุรุกวัย

1 ETH เท่ากับ UYU 47,633.96 UYU

ภาพEthereum

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 19:33 27 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 19:33 1000 ETH มีมูลค่า UYU 47,633,960.05 -UYU 133,459,489.64 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 19:33
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH
UYU 23,816.98
UYU 27,877.14
UYU 90,546.72
1 ETH
UYU 47,633.96
UYU 55,754.27
UYU 181,093.45
5 ETH
UYU 238,169.80
UYU 278,771.35
UYU 905,467.25
10 ETH
UYU 476,339.60
UYU 557,542.71
UYU 1,810,934.50
50 ETH
UYU 2,381,698.00
UYU 2,787,713.54
UYU 9,054,672.48
100 ETH
UYU 4,763,396.00
UYU 5,575,427.09
UYU 18,109,344.97
500 ETH
UYU 23,816,980.02
UYU 27,877,135.45
UYU 90,546,724.84
1000 ETH
UYU 47,633,960.05
UYU 55,754,270.90
UYU 181,093,449.69

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น เปโซอุรุกวัย