Ethereum จนถึง ดอลลาร์นามิเบีย

1 ETH เท่ากับ NAD 23,744.98 NAD

ภาพEthereum

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 20:16 7 ตุลาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 20:15 1000 ETH มีมูลค่า NAD 23,744,982.08 -NAD 30,015,691.32 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 20:15
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH
NAD 11,872.49
NAD 13,630.76
NAD 26,880.34
1 ETH
NAD 23,744.98
NAD 27,261.51
NAD 53,760.67
5 ETH
NAD 118,724.91
NAD 136,307.57
NAD 268,803.37
10 ETH
NAD 237,449.82
NAD 272,615.13
NAD 537,606.73
50 ETH
NAD 1,187,249.10
NAD 1,363,075.65
NAD 2,688,033.67
100 ETH
NAD 2,374,498.21
NAD 2,726,151.30
NAD 5,376,067.34
500 ETH
NAD 11,872,491.04
NAD 13,630,756.50
NAD 26,880,336.70
1000 ETH
NAD 23,744,982.08
NAD 27,261,513.00
NAD 53,760,673.40

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ดอลลาร์นามิเบีย