Ethereum จนถึง ดอลลาร์บรูไน

1 ETH เท่ากับ BND 1,713.99 BND

ภาพEthereum

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 01:47 10 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 01:47 1000 ETH มีมูลค่า BND 1,713,986.83 -BND 3,610,962.01 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 01:47
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH
BND 856.99
BND 1,154.87
BND 2,662.47
1 ETH
BND 1,713.99
BND 2,309.75
BND 5,324.95
5 ETH
BND 8,569.93
BND 11,548.73
BND 26,624.74
10 ETH
BND 17,139.87
BND 23,097.45
BND 53,249.49
50 ETH
BND 85,699.34
BND 115,487.25
BND 266,247.44
100 ETH
BND 171,398.68
BND 230,974.50
BND 532,494.88
500 ETH
BND 856,993.41
BND 1,154,872.52
BND 2,662,474.42
1000 ETH
BND 1,713,986.83
BND 2,309,745.03
BND 5,324,948.84

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ดอลลาร์บรูไน