Bitcoin จนถึง เปโซอุรุกวัย

1 BTC เท่ากับ UYU 665,126.08 UYU

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 14:28 30 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 14:28 1000 BTC มีมูลค่า UYU 665,126,075.57 -UYU 1,937,276,334.28 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 14:28
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
UYU 332,563.04
UYU 427,767.26
UYU 1,301,201.20
1 BTC
UYU 665,126.08
UYU 855,534.52
UYU 2,602,402.41
5 BTC
UYU 3,325,630.38
UYU 4,277,672.62
UYU 13,012,012.05
10 BTC
UYU 6,651,260.76
UYU 8,555,345.24
UYU 26,024,024.10
50 BTC
UYU 33,256,303.78
UYU 42,776,726.21
UYU 130,120,120.49
100 BTC
UYU 66,512,607.56
UYU 85,553,452.41
UYU 260,240,240.99
500 BTC
UYU 332,563,037.79
UYU 427,767,262.06
UYU 1,301,201,204.93
1000 BTC
UYU 665,126,075.57
UYU 855,534,524.12
UYU 2,602,402,409.86

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น เปโซอุรุกวัย