Bitcoin จนถึง คอร์โดบานิการากัว

1 BTC เท่ากับ NIO 625,819.94 NIO

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 00:30 1 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 00:29 1000 BTC มีมูลค่า NIO 625,819,936.20 -NIO 1,389,742,439.90 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 00:29
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
NIO 312,909.97
NIO 366,410.49
NIO 1,007,781.19
1 BTC
NIO 625,819.94
NIO 732,820.97
NIO 2,015,562.38
5 BTC
NIO 3,129,099.68
NIO 3,664,104.85
NIO 10,077,811.88
10 BTC
NIO 6,258,199.36
NIO 7,328,209.71
NIO 20,155,623.76
50 BTC
NIO 31,290,996.81
NIO 36,641,048.54
NIO 100,778,118.81
100 BTC
NIO 62,581,993.62
NIO 73,282,097.08
NIO 201,556,237.61
500 BTC
NIO 312,909,968.10
NIO 366,410,485.38
NIO 1,007,781,188.05
1000 BTC
NIO 625,819,936.20
NIO 732,820,970.76
NIO 2,015,562,376.10

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น คอร์โดบานิการากัว